Wejdź na stronę główną NATO
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO
      Bieżący numer: Jesień 2005 Poprzednie numery  |  Język
Wejdź na stronę główną NATO
 Spis treści
 Wprowadzenie
 Streszczenia
 Debata
 Wywiad
 Historia
 Felietony
 Analiza
 Statystyka
 Autorzy
 Bibliografia
 Łącza (linki)
 W następnym
 numerze
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO Kontakt z redakcją/subskrypcja Wersja do drukowania

wyślij ten artykuł do przyjaciela

Felietony

Wzmacnianie potencjału NATO w dziedzinie CBRN


Pomiar skażenia (© NATO )

Natowski Wielonarodowy Batalion Obrony Chemicznej, Biologicznej, Radiologicznej i Nuklearnej (CBRN) jest zarówno efektywnym rozwiązaniem niedoborów w zakresie zdolności, jak i modelem dla przyszłej transformacji NATO.

Wysoka gotowość tej wielonarodowej jednostki nie tylko podnosi wiarygodność NATO w zakresie zmagania się z rosnącym zagrożeniem stwarzanym przez broń masowego rażenia, ale także wskazuje drogę do przyszłej poprawy procesów generowania sił i planowania obrony Sojuszu.

“Batalion jest modelem tego, jak może postępować transformacja NATO,” mówi podpułkownik Rainer Bürling z Sekcji ds. Broni Nuklearnej Biologicznej i Chemicznej (NBC) pionu planowania i polityki Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. „Gdyby udało się zachować obecny postęp, batalion mógłby być uznany za prototyp tego, jak należy rozwijać nowe zintegrowane zdolności Sojuszu, jak prowadzić szkolenie i dokonywać oceny doświadczeń.”

Podstawową misją natowskiego Wielonarodowego Batalionu Obrony CBRN jest zapewnić połączonym siłom i dowództwom NATO, bez względu na miejsce stacjonowania, wysoce mobilną i wiarygodną obronę przeciwko atakom z użyciem broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej. W praktyce oznacza to wyposażenie Sił Odpowiedzi NATO w pełne spectrum obrony NBC, w tym w zdolność do radzenia sobie ze skutkami ewentualnego ataku z użyciem broni masowego rażenia. Dodatkowym zadaniem tej jednostki może z konieczności stać się wspomaganie władz cywilnych państw członkowskich Sojuszu, jak stało się podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2004 roku, kiedy batalion stacjonował na Przylądku Chalkidiki (Grecja), co było częścią wysiłków NATO zmierzających do zapewnienia rządowi greckiemu wsparcia w zakresie CBRN.

Batalion składa się z kompanii dowodzenia, połączonych zespołów ds. oceny, a także kompanii rozpoznania nuklearno-chemicznego, odpowiednio wyposażonych specjalistów ds. wykrywania zagrożeń biologicznych oraz mobilnego laboratorium analitycznego NBC. Ten potencjał umożliwia batalionowi prowadzenie operacji rozpoznania NBC oraz gwarantuje mobilne zaplecze ds. zbierania próbek i analiz, niezbędne do potwierdzającego rozpoznania substancji NBC na miejscu, nie mówiąc o chemicznych i biologicznych środkach bojowych. To z kolei pozwala batalionowi przeprowadzanie w warunkach bojowych oceny NBC i doradztwa na potrzeby dowódców NATO. Batalion zawiera także lekkie i ciężkie kompanie odkażające, dzięki czemu może przeprowadzać również tego typu operacje.

Wysiłki zmierzające do udoskonalania potencjału Sojuszu w dziedzinie NBC sięgają szczytu NATO w Pradze w listopadzie 2002 roku, kiedy państwa członkowskie zatwierdziły pięć inicjatyw obrony przed bronią nuklearną, biologiczną, chemiczną i radiologiczną w ramach Praskiego Zobowiązania w dziedzinie Zdolności. Batalion Obrony CBRN stanowi szczególny przypadek przyśpieszenia w stosunku do decyzji podjętej w Pradze, aby wzmocnić zdolność Sojuszu do stworzenia prototypowej jednostki reagowania w zakresie NBC oraz prototypu laboratorium analitycznego NBC.

Decyzja o stworzenie batalionu została podjęta podczas czerwcowego spotkania ministrów obrony w Brukseli w 2003 roku. W grudniu tego samego roku osiągnięta została wstępna gotowość bojowa, wraz z faktycznym utworzeniem batalionu w Republice Czeskiej. Po sześciu miesiącach certyfikacji i szkoleń prowadzonych przez NATO, zadeklarowano „pełną operacyjność” batalionu podczas szczytu Sojuszu w Stambule w czerwcu 2004 roku. W tym samym czasie batalion stał się częścią sześciomiesięcznych kontyngentów rotacyjnych Sił Odpowiedzi NATO.

Koncepcja operacyjna Wielonarodowego Batalionu CBRN jest oparta na zasadzie rotacyjnych dowództw. To oznacza, że dokładnie tak, jak Siły Odpowiedzi NATO, batalion nie jest pojedynczą stałą formacją sił. Składa się raczej z rozmaitych jednostek i podjednostek z państw członkowskich Sojuszu, a każda z nich odbywa służbę przez określony czas, pod wspólnym dowództwem państwa kierującego batalionem.

Państwo kierujące zapewnia rdzeń sztabu dowodzenia oraz odpowiada za dowodzenie i kontrolę, zachowanie standardowych procedur operacyjnych, utrzymanie poziomów gotowości, a także za planowanie i przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń. Państwa wspierające zapewniają funkcjonalne zdolności, takie jak niezbędne jednostki, wyposażenie oraz wsparcie logistyczne, zgodnie z wymogami misji.

1 lipca 2004 r. Niemcy przejęły odpowiedzialność za dowodzenie od Republiki Czeskiej. 1 lipca 2005 roku Hiszpania stała się trzecim państwem kierującym Batalionem Obrony CBRN.

...Początek strony...