Αρχική σελίδα του ΝΑΤΟ
Αρχική σελίδα του Δελτίου ΝΑΤΟ
      τρέχον τεύχος: φθινόπωρο 2005 προηγούμενα τεύχη  |  γλώσσα
Αρχική σελίδα του ΝΑΤΟ
 Περιεχόμενα
 Πρόλογος
 Περιλήψεις
 Διάλογος
 Συνέντευξη
 Ιστορία
 Αφιέρωμα
 Ανάλυση
 Στατιστικά
 στοιχεία
 Αρθρογράφοι
 Βιβλιογραφία
 Συνδέσεις
 Επόμενο τεύχος
Αρχική σελίδα του Δελτίου ΝΑΤΟ Επικοινωνία με τον εκδότη/Συνδρομές Μορφοποίηση για εκτύπωση

στείλτε το άρθρο αυτό σε ένα φίλο
Στατιστικά
 

Αμυντικές δαπάνες και στρατιωτικό προσωπικό

Τα στατιστικά που παρουσιάζονται κατωτέρω με το γράφημα προέρχονται από το έγγραφο ΝΑΤΟ-Ρωσία Επιτομή των Χρηματοδοτικών και Οικονομικών Στοιχείων που Σχετίζονται με την Άμυνα που εκδίδει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας μία φορά κάθε χρόνο και μπορούν να βρεθούν στην διεύθυνση www.nato.int/docu/pr/2005/p050609e.htm. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της διαφοράς μεταξύ του προσδιορισμού των αμυντικών δαπανών από το ΝΑΤΟ και των εθνικών προσδιορισμών, οι αριθμοί ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους που αναφέρθηκαν από τις εθνικές αρχές ή δόθηκαν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία που σχετίζονται με την Γαλλία είναι μόνο ενδεικτικά γιατί η Γαλλία δεν ανήκει στην ενιαία στρατιωτική δομή και δεν συμμετέχει στον αμυντικό σχεδιασμό. Η Ισλανδία δεν έχει ένοπλες δυνάμεις. Τα στοιχεία για την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία αρχίζουν το 1999, όταν τα τρία αυτά κράτη έγιναν μέλη της Συμμαχίας. Τα στοιχεία για την Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, την Δημοκρατία της Σλοβακίας και τη Σλοβενία αρχίζουν το 2004, όταν έγιναν μέλη της Συμμαχίας. Τα νούμερα για το 2004 είναι κατ’ εκτίμηση.

 

Ένοπλες δυνάμεις –μέση ετήσια δύναμη Στρατός (χιλιάδες)

 

 
Αμυντικές δαπάνες ως % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος Βασισμένο σε σταθερές τιμές

 
Αμυντικές δαπάνες κατά κεφαλή σε Δολ. ΗΠΑ $ (τιμές και ισοτιμίες του 1995)