Αρχική σελίδα του ΝΑΤΟ
Αρχική σελίδα του Δελτίου ΝΑΤΟ
      τρέχον τεύχος: φθινόπωρο 2005 προηγούμενα τεύχη  |  γλώσσα
Αρχική σελίδα του ΝΑΤΟ
 Περιεχόμενα
 Πρόλογος
 Περιλήψεις
 Διάλογος
 Συνέντευξη
 Ιστορία
 Αφιέρωμα
 Ανάλυση
 Στατιστικά
 στοιχεία
 Αρθρογράφοι
 Βιβλιογραφία
 Συνδέσεις
 Επόμενο τεύχος
Αρχική σελίδα του Δελτίου ΝΑΤΟ Επικοινωνία με τον εκδότη/Συνδρομές Μορφοποίηση για εκτύπωση

στείλτε το άρθρο αυτό σε ένα φίλο

Αφιέρωμα

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων CBRN του ΝΑΤΟ


Μέτρηση της μόλυνσης (© SHAPE )

Το Πολυεθνικό Τάγμα Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής (CBRN) Άμυνας του ΝΑΤΟ είναι τόσο μια αποτελεσματική λύση σε μια έλλειψη δυνατοτήτων όσο και ένα μοντέλο για μελλοντικό μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ.

Η υψηλής ετοιμότητας, πολυεθνική μονάδα δεν προσθέτει μόνο αξιοπιστία στο ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής που θέτουν τα όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά δείχνει επίσης το δρόμο για τη βελτίωση στο μέλλον των Συμμαχικών διαδικασιών δημιουργίας δύναμης και αμυντικού σχεδιασμού.

«Το Τάγμα αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο του πως μπορεί να προχωρήσει ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ» λεει ο Αντισυνταγματάρχης Rainer Burling από το Πυρηνικό, Βιολογικό και Χημικό τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδίων και Πολιτικής του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου του ΝΑΤΟ. «Αν μπορέσει να διατηρηθεί η παρούσα πρόοδος, το Τάγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέες κοινές Συμμαχικές δυνατότητες, να πραγματοποιήσουμε κοινές ασκήσεις και να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες».

Η βασική αποστολή του Πολυεθνικού Τάγματος CBRN Άμυνας είναι να παρέχει στις κοινές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τους διοικητές, οπουδήποτε έχουν αναπτυχθεί, μια ικανή να αναπτυχθεί γρήγορα και αξιόπιστη άμυνα απέναντι σε πυρηνικές, βιολογικές και χημικές επιθέσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει, ότι παρέχουμε στην Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ το πλήρες φάσμα άμυνας σε NBC, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να διεξάγουμε επιχειρήσεις διαχείρισης-συνεπειών σε περίπτωση επίθεσης με όπλα μαζικής καταστροφής. Ως συμπληρωματική αποστολή, η μονάδα μπορεί να αποσταλεί για να βοηθήσει τις πολιτικές αρχές σε Συμμαχικά κράτη όπως έγινε κατά τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπου στοιχεία του Τάγματος αναπτύχθηκαν στη Χαλκίδα, στην Ελλάδα, ως μέρος των προσπαθειών του ΝΑΤΟ για παροχή βοηθείας CBRN στην ελληνική κυβέρνηση.

Το Τάγμα αποτελείται από το Λόχο του Αρχηγείου, μια ομάδα Μεικτής Αξιολόγησης όπως επίσης και μια Ομάδα Πυρηνικής-Χημικής Αναγνώρισης, μια Δυνατότητα Ανίχνευσης Βιολογικών και ένα ικανό να αναπτυχθεί Αναλυτικό Εργαστήριο NBC. Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στο Τάγμα να πραγματοποιεί επιχειρήσεις αναγνώρισης NBC και παρέχει τα κινητά μέσα που χρειάζονται για τη συλλογή και ανάλυση και την επιτόπου επαλήθευση της αναγνώρισης ουσιών NBC, και των μικρότερων χημικών και βιολογικών πολεμικών παραγόντων. Κάτι, που με τη σειρά του, επιτρέπει στο Τάγμα να παρέχει αξιολόγηση NBC στο θέατρο και να συμβουλεύει τους διοικητές του ΝΑΤΟ. Επίσης το Τάγμα περιλαμβάνει και λόχους ελαφριάς και βαριάς απολύμανσης που το καθιστά ικανό να πραγματοποιεί επιχειρήσεις απολύμανσης.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση των Συμμαχικών δυνατοτήτων στους τομείς της άμυνας NBC αρχίζουν από τη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας τον Νοέμβριο του 2002, όπου οι Σύμμαχοι ενέκριναν πέντε πρωτοβουλίες για άμυνα από πυρηνικά, βιολογικά, χημικά και ραδιολογικά όπλα ως μέρος της Δέσμευσης Δυνατοτήτων της Πράγας. Συγκεκριμένα, το Τάγμα CBRN Άμυνας αντιπροσωπεύει την επιτάχυνση μιας απόφασης που λήφθηκε στην Πράγα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Συμμαχίας με την οικοδόμηση μιας πρότυπης ομάδας αντίδρασης NBC και ενός πρότυπου ικανού να αναπτυχθεί Αναλυτικού Εργαστηρίου NBC.

Η απόφαση για το σχηματισμό του Τάγματος λήφθηκε στην σύνοδο των υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2003. Το Δεκέμβριο του 2003, επιτεύχθηκε μια αρχική επιχειρησιακή δυνατότητα καθώς το Τάγμα δημιουργήθηκε στη Τσεχική Δημοκρατία. Μετά από έξι μήνες πιστοποίησης και εκπαίδευσης από το ΝΑΤΟ το Τάγμα κηρύχθηκε «πλήρως επιχειρησιακό» στη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2004. Την ίδια στιγμή, το Τάγμα CBRN Άμυνας έγινε μέρος της εξάμηνης εναλλαγής δυνάμεων της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

Η επιχειρησιακή γενική ιδέα του Πολυεθνικού Τάγματος CBRN Άμυνας βασίζεται πάνω στην αρχή των εναλλασσομένων διοικήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς όπως και με τη Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ, το Τάγμα δεν είναι μια ενιαία μόνιμη δύναμη. Αλλά, αποτελείται από διαφορετικές μονάδες και υπο-μονάδες από όλα τα Συμμαχικά κράτη και η κάθε μία από αυτές υπηρετεί για μια συγκεκριμένη περίοδο κάτω από την ηγεσία ενός καθοδηγητικού κράτους.

Το καθοδηγητικό κράτος παρέχει τον πυρήνα του επιτελείου του αρχηγείου και είναι υπεύθυνο για τις διευθετήσεις διοίκησης και ελέγχου, για τη διατήρηση των τυπικών επιχειρησιακών διαδικασιών, τη διατήρηση των επιπέδων ετοιμότητας και για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή συλλογικής εξάσκησης. Τα συνεισφέροντα κράτη προσφέρουν λειτουργικές δυνατότητες. Κάτι που περιλαμβάνει την παροχή των αναγκαίων στρατευμάτων, του εξοπλισμού και της υποστήριξης διοικητικής μέριμνας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αποστολής.

Η Γερμανία ανέλαβε την ευθύνη ως καθοδηγητικό κράτος από την Τσεχική Δημοκρατία την 1η Ιουλίου 2004. Την 1η Ιουλίου 2005, η Ισπανία έγινε το τρίτο καθοδηγητικό κράτος του Τάγματος CBRN Άμυνας.

...κορυφή σελίδας...