Go to Nato homepage
Go to Nato Review homepage
      Aktuální vydání: Podzim 2005 Minulá vydání   |  Jazyk
Prejdete na domovskou stránku NATO
 Obsah
 Předmluva
 Resumé
 Debata
 Interview
 Pohled do
 minulosti
 Naše kronika
 Analýza
 Statistika
 Přispěvatelé
 Bibliografie
 Odkazy
 Příští vydání
Prejdete na domovskou stránku NATO Review Kontakt na editora / Predplatné Verze pro vytištení

Poslat clánek príteli
Resumé

Odpověď NATO na hrozby terorismu
Dagmar de Mora-Figueroa

I když Strategický koncept NATO z roku 1999 uznal terorismus jako novou hrozbu po studené válce, do tragického dne 11.září 2001 však stupeň a rozsah tohoto nebezpečí nebyly dostatečně posouzeny. Toho dne, během 24 hodin, spojenci poprvé uplatnili článek 5 Severoatlantické smlouvy týkající se kolektivní obrany. Od té doby, téměř každý aspekt činnosti NATO je hodnocen z hlediska nebezpečí terorismu, které se stalo hlavním faktorem politických koncepcí, plánů, schopností a partnerství. Angažovanost NATO v tomto dlouhém a obtížném zápase odráží komparativní výhody Aliance a spoléhá na vlastní zkušenosti. Současně, vzhledem k charakteru nebezpečí se kooperace s partnerskými státy a mezinárodními organizacemi stala klíčovým aspektem koncepce NATO. Pokračující teroristické akce připomínají vážnost nepřátelských hrozeb.

Spolupráce NATO-Rusko v boji proti terorismu
Andrei Kelin

Po červencových teroristických útocích v Londýně si ruský prezident Vladimír Putin stěžoval na nedostatek mezinárodní spolupráce v boji s terorismem přes velké množství hrozeb a rozsah spáchaných hrůz. Boj s terorismem je prioritou pracovní náplně Rady NATO-Rusko. Rusko může přispět velkým dílem právě v oblasti terorismu, zvláště co se týká zpravodajství a politického vlivu v důležitých regionech celého světa. V rámci Rady NATO-Rusko sahá spolupráce od společného hodnocení teroristických hrozeb přes společnou přípravu odborných studií týkajících se nejlepších metod pro plnění úkolů až ke společným cvičením při přípravě účinné reakce na teroristické hrozby. Rusko rovněž potvrdilo svoji účast na protiteroristické operaci NATO ve Středozemním moři "Aktivní úsilí" v příštím roce. I když NATO a Rusko učinily v posledních letech významný pokrok v rozvoji spolupráce, přesto je tato spolupráce stále v počáteční fázi, a zvláště její praktická dimenze vyžaduje zvýšení úrovně.

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení
Eric R. Terzuolo

K tomu, aby zůstalo důvěryhodné jako bezpečnostní instituce se NATO musí angažovat, a jeho angažovanost musí být zjevně viditelná při konfrontaci s problematikou proliferace zbraní hromadného ničení (WMD). I když se všeobecně souhlasí s faktem, že vojenské schopnosti Aliance představují klíčový, mimořádný přínos pro boj s hrozbami WMD, stále chybí přijatá strategická vize týkající se problému jak a zdali použít preventivní sílu proti hrozbám WMD. Růst “nových hrozeb”, a zvláště intervence v Iráku, silně aktualizovaly otázky o současném významu a užitečnosti základních konceptů jako jsou preventivní, zábraňovací a odstrašovací akce. Nové akce a koncepty, které se jeví jako schopné prolomit zavedené paradigmy představované šablonovým americkým unilaterismem, mohou způsobit šok. Avšak pouhé neověřené trvání na kontinuitě není spolehlivou alternativou. V současné době probíhající iniciativa v NATO v zájmu zdokonalení kvality politického dialogu je vitálně důležitá. Dosažení větší strategické efektivnosti NATO závisí na politické vůli jednotlivých členských států sdílet informace a analýzy, avšak ještě důležitější je vytvořit a udržet atmosféru, ve které spojenci hovoří se všemi ostatními, a ne ke všem ostatním.

Zápas s terorismem ve Středozemním moři
Viceadmirál Roberto Cesaretti

V průběhu posledních čtyř let se Aktivní úsilí, první kolektivní operace NATO v rámci aplikace článku 5 Severoatlantické smlouvy, vyvinula z malého vojenského nasazení v důležité mořské oblasti v komplexní pokračující protiteroristickou operaci NATO ve Středozemním moři. Aliance pomáhá udržovat mír, stabilitu a bezpečnost v tomto strategickém regionu, kde získala neocenitelné zkušenosti zvláště na úseku námořních operací k izolaci prostoru, a rovněž zdokonalila procesy sdílení zpravodajských informací a údajů souvisejících s rozsáhlým zápasem s mezinárodním terorismem. Operace Aktivní úsilí dnes zahrnuje čtyři oblasti. Pomáhá k odstrašování a rozvracení terorismu na moři a z moře; zabezpečuje kontrolu “citlivých” míst ve Středozemním moři; poskytuje doprovod obchodním lodí při průjezdu Gibraltarem; a podílí se na zdokonalování programu Středozemního dialogu NATO. Za spolupráce s vojenskými a civilními agenturami všech středozemních států příjde doba, kdy od Aliance bude vyžadována pouze koordinace v rámci více holistických koncepcí v boji proti terorismu a proti různé ilegální činnosti v této oblasti.

Překročení Rubikonu
Ryan C. Hendrickson

První letecká operace NATO "Rozvážná síla" která trvala dva a půl týdne v srpnu a září roku 1995 byla předzvěstí nové éry Aliance. I když operace byla v té době kontroverzní, dnes s odstupem deseti let je jasné, že byla rozhodující pro ukončení bosenské války s velmi důležitými politickými následky a nepochybně pozitivním dopadem pro celou Bosnu a Hercegovinu. Kromě toho, i když tato operace byla následně zastíněna v roce 1999 leteckou operací "Spojenecká síla" v Kosovu, operace "Rozvážná síla" přispěla k transformaci NATO po studené válce jako žádná jiná akce předtím. Tato operace pomohla připravit terén pro podpis Mírové smlouvy v Daytonu, která stála u zrodu vládních struktur v Bosně a Hercegovině, jenž dodnes existují. Operace rovněž pomohla vytvořit bázi pro podstatně širší rozsah misí v rámci aplikace článku 5 Severoatlantické smlouvy, které Aliance dnes plní, a tím přesunout NATO za tradiční hranice vlastní působnosti.

Rostoucí obtíže
Peter van Ham

Přeplněný politický program NATO má své výhody i nevýhody. Na jedné straně Aliance již není zdržována debatou “působnost mimo naší oblast”. Na druhé straně se situace jeví, že dnes neexistují žádné bezpečnostní problémy mimo rámec NATO. Aliance nejenže dnes bez ostychu překračuje hranice spojenců, ale stále více se od ní očekává, že převezme boj s mezinárodním terorismem a boj proti proliferaci zbraní hromadného ničení, bude se podílet na demokratizaci širší oblasti Středního východu, na výcviku iráckých bezpečnostních sil a na podpoře mírové operace Africké unie v Darfuru. Mnohé iniciativy, aktivity a operace programu NATO vyjadřují úsilí Aliance o splnění úkolů v měnícím se strategickém prostředí a jsou rozhodující pro udržení Aliance v rámci koncepce zahraniční politiky USA. Aliance zahájila ambiciozní transformační proces. Charakter transformace má však dopad na Strategický koncept NATO, který zůstal nezměněn od dubna 1999. I když se spojenci dodnes nerozhodli věnovat se tomuto potenciálně těžko řešitelnému problému, osnova nového Strategického konceptu by se mohla stát transatlantickou katarzí, kterou Aliance potřebuje....top...