Go to Nato homepage
Go to Nato Review homepage
      Aktuální vydání: Podzim 2005 Minulá vydání   |  Jazyk
Prejdete na domovskou stránku NATO
 Obsah
 Předmluva
 Resumé
 Debata
 Interview
 Pohled do
 minulosti
 Naše kronika
 Analýza
 Statistika
 Přispěvatelé
 Bibliografie
 Odkazy
 Příští vydání
Prejdete na domovskou stránku NATO Review Kontakt na editora / Predplatné Verze pro vytištení

Poslat clánek príteli
Statistika
 

Výdaje na obranu a vojenské osoby

Graficky znázorněné statistické údaje pocházejí ze Stručného přehledu finančních a ekonomických údajů o obraně NATO-Rusko (NATO-Russia Compendium of Financial and Economic Data Relating to Defence), které Aliance zveřejňuje jednou za rok, a které je možno konzultovat na www.nato.int/docu/pr/2005/p050609e.htm. Vzhledem k tomu, že existují rozdíly mezi definicemi výdajů na obranu Aliance a národních orgánů spojeneckých států, jednotlivé údaje se mohou lišit od údajů uváděných národními orgány nebo od údajů z národních rozpočtů. Statistické údaje Francie jsou pouze orientační, neboť tato země není součástí integrované struktury NATO a nepodílí se na obranném plánování. Island nemá armádu. Údaje týkající se České republiky, Maďarska a Polska jsou uváděny od roku 1999, kdy se staly členskými státy NATO. Údaje týkající se Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska jsou z roku 2004, kdy se staly členskými státy NATO. Údaje z roku 2004 jsou přibližné.

 

Ozbrojené sílyPrůměrný stav v roce

 

 
Výdaje na obranuv % hrubého domácího produktu

 
Výdaje na obranuna obyvatele v US $(ceny a kurz roku 1995)