Go to Nato homepage
Go to Nato Review homepage
      Aktuální vydání: Podzim 2005 Minulá vydání   |  Jazyk
Prejdete na domovskou stránku NATO
 Obsah
 Předmluva
 Resumé
 Debata
 Interview
 Pohled do
 minulosti
 Naše kronika
 Analýza
 Statistika
 Přispěvatelé
 Bibliografie
 Odkazy
 Příští vydání
Prejdete na domovskou stránku NATO Review Kontakt na editora / Predplatné Verze pro vytištení

Poslat clánek príteli

Předmluva

Od tragického dne 11.září 2001, kdy teroristé navedli civilní letadla na Twin Towers WTC v New Yorku a na Pentagon ve Washingtonu, jsou diskuse o terorismu a způsobech boje s tímto nebezpečím hlavním bodem programu NATO. Již druhý den po tomto útoku uplatnila Aliance, poprvé ve své historii, článek 5 o kolektivní obraně Severoatlantické smlouvy. Toto vydání NATO Review, které vychází pod titulem Boj s terorismem, se zabývá činností Aliance v této oblasti za uplynulá léta. V prvním ze čtyřech článků věnovaných ústřednímu tématu Dagmar de Mora-Figueroa z Divize obranného plánování a politických koncepcí NATO posuzuje všeobecnou reakci Aliance na terorismus. Andrej Kelin, ředitel odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruska, popisuje ve svém článku způsob, jakým NATO a Rusko budují rostoucí účinné vzájemné partnerství v kontextu reakce na hrozby terorismu. V dalším článku Eric R.Terzuolo, autor právě vycházející publikace "NATO a zbraně hromadného ničení" hodnotí úlohu NATO v boji proti proliferací zbraní hromadného ničení. Viceadmirál Roberto Cesaretti, velitel operace Aktivní úsilí, zkoumá koncepce, jakými Aliance bojuje od října 2001 proti terorismu ve Středozemí.

V tradiční debatě, Lionel Ponsard a David S.Yost, oba členové Vojenské akademie NATO v Římě, rozebírají otázku, zda nastal čas k aktualizaci Strategického konceptu NATO. V interview, Gijs de Vries, koordinátor Evropské unie pro boj s terorismem, vysvětluje, jakým způsobem se Evropská unie snaží čelit teroristickým hrozbám. U příležitosti desátého výročí první letecké operace NATO v Bosně a Hercegovině Ryan C.Hendrickson z Univerzity Východního Illinois podrobuje analýze průběh a význam operace Rozvážná síla. Dva články v příloze Naše kronika se zabývají postupy, které NATO podniklo jednak v oblasti rozvoje a zdokonalení obrany proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním, jednak v oblasti obrany proti řízeným střelám. Peter van Ham, pracovník nizozemského Institutu mezinárodních vztahů “Clingendael” v Haagu, nastavuje zrcadlo posláním a úkolům NATO v kontextu jeho stále rostoucí globální role. Statistické údaje týkající se výdajů na obranu a vojenské osoby v rámci Rady NATO-Rusko doplňují toto vydání.

Christopher Bennett