Go to Nato homepage
Go to Nato Review homepage
      Aktuální vydání: Podzim 2005 Minulá vydání   |  Jazyk
Prejdete na domovskou stránku NATO
 Obsah
 Předmluva
 Resumé
 Debata
 Interview
 Pohled do
 minulosti
 Naše kronika
 Analýza
 Statistika
 Přispěvatelé
 Bibliografie
 Odkazy
 Příští vydání
Prejdete na domovskou stránku NATO Review Kontakt na editora / Predplatné Verze pro vytištení

Poslat clánek príteli
  Přispěvatelé
 


Viceadmirál Roberto Cesaretti je velitelem operace Aktivní úsilí.

Ryan C.Hendrickson působí jako mimořádný profesor politologie na Eastern Illinois University a je autorem právě vycházející publikace “Diplomacie a válečná koncepce NATO: generální tajemník a vojenská činnost po studené válce” (“Diplomacy and War at NATO: The Secretary General and Military Action After the Cold War”- University of Missouri Press).

Andrej Kelin je ředitelem odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Dagmar de Mora-Figueroa se specializuje na otázky terorismu v Divizi obranné politiky a obranného plánování NATO.

Lionel Ponsard je zástupcem vedoucího odboru akademického výzkumu Vojenské akademie NATO v Římě

Eric R.Terzuolo byl v letech 2003-04 vědeckým pracovníkem NATO v rámci Fondu Manfreda Wörnera; je autorem právě vycházející publikace "NATO a zbraně hromadného ničení" ("NATO and Weapons of Mass Destruction" - Routledge 2006). V letech 1982-2003 byl v diplomatických službách Spojených států, je doktorem filozofie, absolventem Stanfordské univerzity, vyučoval mezinárodní vztahy a evropskou historii v Itálii, Nizozemsku a USA

Peter van Ham je ředitelem Programu globální řídící moci v nizozemském Institutu mezinárodních vztahů "Clingendeal" v Haagu, a řádným profesorem Evropské akademie v belgických Brugách

David S.Yost je řádným profesorem postgraduálního studia na Námořní akademii v Monterey, Kalifornie, v současné době hostující na Vojenské akademii NATO v Římě jako samostatný vědecký pracovník.