Начална страница на НАТО
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД
      Последен брой: Есен 2005 Предишни броеве   |  Език
Начална страница на НАТО
 Съдържание
 Предисловие
 Статиите
 в резюме
 Дебат
 Интервю
 История
 Хроника
 Анализ
 Статистически
 данни
 Автори
 Библиография
 Връэки
 Следващ брой
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД За контакти: редакция/абонамент Версия за разпечатване

Изпрати тази статия на приятел

Борбата с тероризма в Средиземно море


Сигнал за проверка на кораба. Всеки ден
търговски кораби, плаващи в Средиземно море,
са проверявани от патрулиращите военноморски
части и самолети на НАТО. (© AFSOUTH )

Вицеадмирал Роберто Чезарети представя мерките, предприети от НАТО срещу тероризма в Средиземно море от октомври 2001 г.

През изминалите четири години първата операция на НАТО, основана на член 5, клаузата за колективна отбрана, еволюира от малка акция със скромно военно присъствие в голяма част от морето до широкомащабна антитерористична операция в цялото Средиземно море, която се адаптира непрекъснато. В рамките на този процес НАТО допринесе за поддържането на мира, стабилността и сигурността в този стратегически регион, натрупа безценен опит в морските операции за контрол и развива все по-ефикасни процедури за събиране на разузнавателна информация и обмен на сведенията, които са полезни в общата борба срещу международния тероризъм.

Постоянните военноморски сили на НАТО в Средиземно море се разгърнаха в източно Средиземно море на 6 октомври 2001 г., ден преди началото на ръководената от САЩ операция „Трайна свобода” срещу талибаните и Ал Кайда в Афганистан. Тази мярка, предприета по молба на Съединените щати след терористичните атентати от 11 септември и позоваването от НАТО на член 5 на следващия ден, имаше за цел да гарантира възпиращо присъствие и контрол в стратегическите международни води в този важен момент.

През следващите години операцията, наречена впоследствие Active Endeavour, се усложни с прецизирането на ролята на НАТО в борбата с тероризма и с усвояването на поуките, извлечени от самата операция. Съответно мандатът на Active Endeavour бе редовно ревизиран, като мисията и съставът на силите се адаптираха, за да могат ефективно да неутрализират тероризма в Средиземно море.

През февруари 2003 г. операцията бе разширена и включи ескортирането на търговски кораби от съюзническите държави през Гибралтарския проток. Тази предпазна мярка бе взета въз основа на данни от разузнаването, които показваха, че корабите, минаващи през този изключително тесен пролив, са потенциални мишени на терористите. Ескортирането бе преустановено през май 2004 г. в резултат на спадналия брой молби от желаещи кораби, но може да бъде подновено във всеки момент.

През април 2003 г. НАТО разшири обхвата на Active Endeavour, в който се включиха и операции на борда със съгласието на собствениците на корабите, на държавите, под чийто флаг плават те, и съгласно международното право. През март 2004 г. зоната на операцията бе разширена върху цялото Средиземно море. А към 15 септември 2005 г. 69 000 кораба бяха спрени за проверка, 95 проверени на борда и 488 цивилни кораба бяха ескортирани през Гибралтар.

Нов оперативен модел

През октомври 2004 г. НАТО въведе нов оперативен модел. От този момент нататък ударението пада върху събирането и обработката на информацията и данните от разузнаването, за да се насочат усилията към корабите, които са от особен интерес. Това позволява надводните сили да се разгръщат като корпуси за бързо реагиране, изпълняващи специални задачи като проследяването на кораби и проверката на борда. Новият оперативен модел залага на превантивното действие. Освен това се предвиждат и подкрепления при периодични големи операции. В такива моменти, частите за подкрепление като Постоянните военноморски групи към Силите за бързо реагиране на НАТО, се присъединяват към формированията на Active Endeavour, осигурявайки засилено присъствие и по-интензивен контрол.

Понастоящем мисията Active Endeavour е ангажирана в четири области. Това са откриването и предотвратяването на всякаква дейност в подкрепа на тероризма във и от морето, контролът на „пренаселените места”, тоест на най-важните пасажи и пристанища в Средиземно море, като за целта използва минотърсачите на една от Постоянните групи на НАТО по мерките за разминиране, които извършват предварителни инспекции на морските пътища, ескортирането на кораби през Гибралтарския проток при нужда и укрепване на Средиземноморския диалог и други програми на НАТО, насърчаващи двустранните и многостранните отношения.

Частите на НАТО, придадени към Active Endeavour, патрулират по всяко време Средиземноморския басейн, събират информация и правят оценка на зоната, в която се намират. Те имат видимо присъствие в региона и при необходимост могат да предоставят незабавно сили за бързо реагиране.

Щабквартирата на морското командване на съюзните сили в Неапол (CC- MAR) контролира операцията чрез Военноморския оперативен център, който работи денонощно. Оперативният център, който поддържа тесни връзки и обменя информация с националните структури на няколко съюзнически държави, се намира близо до Координационния център на морското разузнаване на НАТО. Друг важен източник на информация е експерименталният Съвместен център за информация и анализ (JIAC). Той е изграден като звено, в което се събира цялата налична информация, данните от разузнаването се сравняват и анализират и сигурната информация се изпраща на заинтересованите командвания. Центърът се намира в командването на съвместните сили в Неапол и контролира целия регион под негова отговорност. Всички тези структури, взети заедно, предоставят информацията и анализа, които ми позволяват като командващ Active Endeavour да насочвам ограничените ресурси по най-ефективния начин.

Чисто физическото присъствие гарантира до голяма степен морската сигурност. В Средиземно море патрулират фрегати и корвети, специално придадени към Active Endeavour от съюзниците на доброволна основа. При нужда поддръжка им оказват две поделения на военноморските сили във висока степен на бойна готовност. В допълнение към надводните сили подводниците осъществяват допълнително наблюдение, като дискретно контролират специфични зони с цел да открият съмнително поведение. Патрулните самолети на военноморската авиация също покриват обширни зони с помощта на разнообразни датчици, които откриват и класифицират кораби и други обекти, представляващи интерес.

Active Endeavour зависи много от логистичната поддръжка от страна на средиземноморските държави-членки на НАТО, която получават в две логистични бази – Суда в Гърция и Аксаз в Турция, и в други съюзнически пристанища в Средиземно море.

Практическото значение на операцията

Всеки ден патрулиращите военноморски части и самолети на НАТО „призовават” търговски кораби, които плават в Средиземно море, тоест влизат в контакт с тях и ги разпитват. Те ги приканват да обявят принадлежността и дейността си. Информацията се предава едновременно на CC MAR в Неапол и на Центъра по корабоплаване на НАТО в Нортууд, Англия. Ако се открие нещо необичайно или подозрително, екипи от специално тренирани воини могат да се качат на борда и да проверят документите и товара. Ако има надеждна разузнавателна информация за сигурни доказателства за дейност, свързана с тероризма, оперативните сили на Active Endeavour са готови да се разгърнат в зоната и да предприемат необходимите действия, разрешени от Северноатлантическия съвет.

Инспекциите на корабите се извършват със съгласието на държавата, под чийто флаг плават, и на капитана. Оценката на резултатите се извършва от CC MAR Неапол. Ако бъдат открити нередности, които не са непременно свързани с тероризма, информацията се изпраща до компетентния съдебен орган в пристанищния град, където е следващата спирка на кораба, при условие, че сме подписали протокол за това със съответната страна. Съмнителният кораб се проследява до момента, в който отговорният орган се намеси, или до навлизането му в териториалните води на страната, където е пристанището. Ако даден кораб откаже проверката на борда, НАТО взема всички необходими мерки той да бъде инспектиран, щом навлезе в териториалните води на някоя от държавите-членки.

CC MAR в Неапол взаимодейства тясно с националните власти на съюзническите държави и пряко с военноморските сили, опериращи в Средиземно море. Ще дам един пример, който отлично илюстрира потенциалната полза от това сътрудничество. През юни 2003 г. една държава от южния регион докладва, че един кораб действа подозрително. CC MAR Неапол разпространи тази информация до широк кръг получатели, за да увеличи осведомеността и да подготви следващите акции на НАТО или на националните власти. Малко след това бреговата охрана на една държава-членка можа да използва тази информация, когато завари същия кораб да оперира в териториалните й води и националните й органи решиха да разследват по-подробно случая.

Опитът, натрупан от НАТО в рамките на Active Endeavour и другите военноморски операции за контрол, предоставя на организацията недостигнати досега възможности в тази област

Присъствието на сили в бойна готовност в Средиземно море позволява на НАТО да реагира на най-разнообразни случаи и извънредни ситуации извън борбата с тероризма. Това включва хуманитарните акции, операциите по издирване и спасяване и спасителните операции при бедствия. Например през декември 2001 г. корабите и хеликоптерите на НАТО спасиха 84 цивилни от една преобърната петролна платформа при силен вятър и в бурно море. А през януари 2002 г. корабите и хеликоптерите на Алианса спасиха живота на 254 пътници от един потъващ кораб в източно Средиземно море край Крит. Хеликоптерите евакуираха пътниците, а корабът бе поправен на море и извлечен до най-близкото пристанище.

На срещата на върха на НАТО в Истанбул през юни 2004 г. организацията взе решение да засили Active Endeavour, като покани за участие страни партньори на НАТО, включително и от Средиземноморския диалог. Всички предложения за подкрепа, включително и от други заинтересовани страни, се разглеждат поотделно.Предложенията за участие с поддръжка от Русия и Украйна например бяха дадени през 2004 г. и в момента екипи от експерти от двете страни и НАТО работят за включването на руските и украинските сили в операцията през 2006 г.

Три страни от Средиземноморския диалог – Алжир, Израел и Мароко, и три страни партньори – Хърватска, Грузия и Швеция, също изявиха желание да участват в операцията. Размерът на участието ще се определя от спецификата на съответната страна и ще се оптимизира въз основа на предложените оферти и според нуждите на операцията.

Подобряване на обмена на разузнавателна информация

НАТО разработва и експериментална компютърна мрежа, която ще улесни обмена на информация за търговското корабоплаване в Средиземноморския басейн между всички страни от него. След нейното одобряване и въвеждане ние ще имаме много по-добра представа за обхвата на незаконните дейности и много по-голяма възможност да ги контролираме. Картината на търговското корабоплаване в Средиземно море, която ще получаваме благодарение на нея, ще е в помощ на правоохранителните органи и на силите на НАТО в международни води, които ще могат решително да действат срещу тези проблеми.

В същия контекст НАТО предвижда да увеличи националното участие и да включи повече средиземноморски страни, които не са членки на организацията. Това участие, редом с нарастващата ефективност на Active Endeavour в зоната й на отговорност, ще засили сътрудничеството и обмена на информация и така ще намали нуждата от допълнителни специални средства.

С годините Active Endeavour все повече разчита на информацията и разузнавателните данни, които се събират в Средиземно море и се обменят между съюзниците и средиземноморските държави. Постигнатото равнище на информационен обмен е здрава основа, на която може да се гради в бъдеще. Целта е да се разработи още по-ефективна система за събиране и анализ на информацията и да се промени характерът на операцията, така че разузнаването да не е неин помощник, а неин двигател.

Основният инструмент за реализиране на тази идея ще бъде Съвместният център за информация и анализ (JIAC), който трябва да предостави обща стратегия за събиране и докладване на информацията, да прави анализ и предупреждения и да съветва за разполагането на средствата. Създаването му цели да насърчи разширения обмен на информация и да гарантира, че изходящата от него информация се предава навреме на държавите и органите, които има най-голяма вероятност да я използват. JIAC трябва да стимулира усилията на НАТО и отделните съюзници да предоставят използваема информация, която да помогне в борбата с дестабилизиращите фактори на тероризма, организираната престъпност и разпространението на оръжия за масово унищожение в региона.

Опитът, натрупан от НАТО в рамките на Active Endeavour и другите военноморски операции за контрол, предоставя на организацията недостигнати досега възможности в тази област. Те имат значение и за широките международни усилия в борбата срещу тероризма и в частност срещу разпространението и незаконната търговия с оръжия за масово унищожение. В резултат на това страните, участващи в Инициативата за сигурност срещу разпространението на ОМУ, ръководена от САЩ, чиято цел е да се избегне изтичането на технологии за и от опасни държави и частни лица, в момента изучават поуките от морските операции на НАТО.

Active Endeavour доказа, че е ефикасно средство срещу тероризма във и от Средиземно море. Продължаващото сътрудничество между цивилните и военните структури във всички средиземноморски страни ще позволи след време НАТО да остане само координатор на един по-холистичен подход в борбата срещу тероризма и по-общо срещу незаконните дейности в региона. С изграждането на ефективни връзки и подписването на подходящи споразумения националните власти ще могат да действат по съответните показатели за съмнителна дейност и Active Endeavour ще премине към по-рутинна дейност с участието на съюзническите държави и страните партньори.

Вицеадмирал Роберто Чезарети е командващ на операция Active Endeavour.

...Начало...