Pojdi na domačo stran zveze NATO
Na domačo stran REVIJE NATO
      Tekoča številka: Poletje 2005 Prejšnje številke   |  Jezik
Pojdi na domačo stran zveze NATO
 Vsebina
 Predgovor
 Povzetki
 Izmenjava
 mnenj
 Zgodovina
 Analiza
 V središču
 Recenzija
 Vojaške zadeve
 Avtorji
 Bibliografija
 Povezave
 Naslednja
 številka
Na domačo stran REVIJE NATO Pišite uredniku/naročite se Tiskanju prilagojena različica
Natova vloga pri izgradnji države
James Dobbins proučuje, kako naj Nato sodeluje z drugimi mednarodnimi institucijami pri izgradnji države.
...Več ...
Izziv preoblikovanja v Afganistanu
Diego A. Ruiz Palmer proučuje učinek Natovega delovanja v Afganistanu na širše preoblikovanje zavezništva.
...Več...
Spreminjanje odnosa

Jeffrey Schwerzel razmišlja o pomenu kulturnih in verskih dejavnikov pri operacijah v podporo miru ter se zavzema za sistematično kulturno osveščanja na ravni Nata.

...Več...
Izboljšanje jezikovne interoperabilnosti
Mark Crossey razmišlja o pomenu jezikovne politike pri Natu ter o njenih učinkih na interoperabilnost na podlagi izkušenj iz srednje- in vzhodnoevropskih držav.
...Več...
Nato in izgradnja držav

Pomoč pri izgradnji kritične infrastrukture
(© ISAF)
Predgovor
Povpraševanje po izgradnji miru ni bilo še nikoli tako veliko in iz leta v leto raste. V preteklem desetletju se je zavezništvo vse bolj vključevalo v izgradnjo miru in je zdaj zadolženo za vodenje zapletenih operacij tako v nekdanji Jugoslaviji kot v Afganistanu.
...Več...
   Avtorske pravice                              Uredniška ekipa                               Poslanstvo
Revija NATO izhaja pod pokroviteljstvom generalnega sekretarja, njen namen pa je prispevati h konstruktivnim razpravam o atlantskih vprašanjih.