Choď  na domovskú stránku NATO
Choď na domovskú stránku Prehľad NATO
      Aktuálne vydanie: Leto 2005 Minulé vydania  |  Jazyk
Choď  na domovskú stránku NATO
 Obsah
 Predslov
 Resumé
 Debata
 Dejiny
 Analýza
 Špeciálna
 rubrika
 Recenzia
 Vojenské
 otázky
 Prispievatelia
 Literatúra
 Linky
 Budúce vydanie
Choď na domovskú stránku Prehľad NATO Kontaktovať redakciu / Registrácia Verzia pre tlač
Úloha NATO pri budovaní mieru
James Dobbins skúma, ako by NATO malo spolupracovať s inými medzinárodnými inštitúciami pri budovaní mieru.
...Viac ...
Transformačná výzva Afganistanu
Diego A. Ruiz Palmer skúma vplyv angažovania sa Aliancie v Afganistane na širší rozmer transformácie NATO.
...Viac ...
Transformácia postojov

Jeffrey Schwerzel sa zamýšľa nad dôležitosťou kultúrnych a náboženských faktorov pri mierových operáciách a prihovára sa za systematickú odbornú prípravu vo sfére kultúrneho povedomia v rámci celého NATO.

...Viac ...
Zvyšovanie jazykovej interoperability
Mark Crossey sa zamýšľa nad významom jazykovej koncepcie NATO a nad jej vplyvom na interoperabilitu – vychádzajúc zo skúseností krajín strednej a východnej Európy.
...Viac ...
NATO a budovanie mieru
Pomoc pri budovaní dôležitej
infraštruktúry
(© ISAF)
Predslov
Potreba budovania mieru nebola nikdy väčšia než teraz a z roka na rok rastie. V priebehu posledného desaťročia sa Aliancia začala čoraz viac zapájať do budovania mieru a v súčasnosti vedie zložité operácie v bývalej Juhoslávii aj v Afganistane.
...Viac ...
   Autorské práva                              Redakčný tím                               Poslanie
       Táto internetová stránka obsahuje materiály chránené autorským právom agentúry Reuters. Všetky práva vyhradené.