Wejdź na stronę główną NATO
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO
      Bieżący numer: Lato 2005 Poprzednie numery  |  Język
Wejdź na stronę główną NATO
 Spis treści
 Wprowadzenie
 Streszczenia
 Debata
 Historia
 Analiza
 Dodatek
 specjalny
 Recenzja
 Sprawy
 wojskowe
 Autorzy
 Bibliografia
 Łącza (linki)
 W następnym
 numerze
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO Kontakt z redakcją/subskrypcja Wersja do drukowania

wyślij ten artykuł do przyjaciela

Wprowadzenie

Zapotrzebowanie na budowanie pokoju nigdy jeszcze nie było większe niż obecnie i rośnie z roku na rok. W ciągu minionej dekady Sojusz w coraz większym stopniu angażował się w budowanie pokoju i obecnie prowadzi złożone operacje zarówno w byłej Jugosławii, jak i w Afganistanie. Niniejszy numer Przeglądu NATO, zatytułowany NATO a budowanie pokoju z różnych punktów widzenia analizuje działania Sojuszu w tej dziedzinie. W pierwszym z czterech artykułów poświęconych temu zagadnieniu James Dobbins z RAND szuka odpowiedzi na pytanie, jak NATO współpracuje z innymi instytucjami międzynarodowymi. Diego A. Ruiz Palmer z Pionu ds. Operacji NATO bada wpływ zaangażowania NATO w Afganistanie na szerszą transformację Sojuszu. Jeffrey Schwerzel z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie rozważa znaczenie czynników kulturowych i religijnych. Mark Crossey z projektu „Angielski na potrzeby misji pokojowych” British Council przedstawia znaczenie interoperacyjności językowej.

W formie debaty, Peter Viggo Jakobsen z Duńskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem w Kopenhadze i David Lightburn, niezależny konsultant operacji pokojowych, który wspomagał rodzące się zaangażowanie Sojuszu w działania pokojowe od 1992 do 2000 roku dyskutują o tym, czy NATO powinno wspierać operacje pokojowe ONZ. Z okazji 50.rocznicy przystąpienia Niemiec do NATO, Helga Haftendorn z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego analizuje debaty i wydarzenia związane z przystąpieniem Niemiec do NATO. Donald D. Asmus z German Marshall Fund of the United States analizuje przemianę, jakiej wymaga NATO, aby sprostać wyzwaniom ery po zakończeniu zimnej wojny. Kristian Fischer i Jan Top Christensen z Królewskiego Duńskiego Ministerstwa Obrony i Królewskiego Duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opisują jak Dania stara się zoptymalizować współpracę cywilno-wojskową w ramach operacji pokojowych i jak to doświadczenie może być użyteczne dla innych państw członkowskich i całego Sojuszu. Thomas Yde omawia dwie niedawno wydane publikacje książkowe, które dociekają, jaką rolę odegrali bałkańscy emigranci w wojnach prowadzących do rozpadu Jugosławii. Na koniec Jean-Yves Haine z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie ocenia ewolucję Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz przekształcenia wojskowe, które mają uczynić z Europy bardziej skuteczny podmiot w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Christopher Bennett