Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Sommer 2005 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Historie
 Analyse
 Spesial
 Bokanmeldelse
 Militære saker
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon
NATOs rolle i nasjonsbygging
James Dobbins undersøker hvordan NATO bør arbeide sammen med andre internasjonale institusjoner om nasjonsbygging.
...mere...
Afghanistans transformasjonsutfordring
Diego A. Ruiz Palmer undersøker hvordan NATOs engasjement i Afghanistan påvirker Alliansens omfattende transformasjon
...mere...
Transformasjon av holdninger

Jeffrey Schertzel vurderer betydningen av kulturelle og religiøse faktorer i fredsstøtteoperasjoner, og argumenterer for systematisk og omfattende kulturopplæring i hele NATO.

...mere...
Å bedre språklig interoperabilitet
Mark Crossey vurderer betydningen av språkpolitikken ved NATO og dens virkning på interoperabilitet basert på erfaringene til de sentral- og østeuropeiske landene.
...mere...
NATO og fredsbygging

Å hjelpe til med å bygge viktig infrastruktur
(© ISAF)
Forord
Etterspørselen etter fredsbygging har aldri vært større, og øker hvert år. I løpet av siste tiår har Alliansen i økende grad blitt involvert i fredsbygging og gjennomfører for tiden komplekse operasjoner både i det tidligere Jugoslavia og i Afghanistan.
...mere...
   Opphavsrett                              Redaksjonsgruppe                                Oppdrag
       Denne websiden inkluderer materiell som tilhører Reuters. Alle rettigheter reservert.