Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Sommer 2005 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Historie
 Analyse
 Spesial
 Bokanmeldelse
 Militære saker
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon

Send denne artikkelen til en venn

Forord

Etterspørselen etter fredsbygging har aldri vært større, og øker hvert år. I løpet av siste tiår har Alliansen i økende grad blitt involvert i fredsbygging og gjennomfører for tiden komplekse operasjoner både i det tidligere Jugoslavia og i Afghanistan. Dette nummeret av NATO Nytt, som er kalt NATO og fredsbygging, tar for seg Alliansens arbeid på dette området fra en rekke vinkler. I den første av fire artikler som omhandler det hovedtemaet, undersøker James Dobbins fra RAND hvordan NATO bør arbeide sammen med andre internasjonale institusjoner. Diego A. Ruiz Palmer fra NATOs avdeling for operasjoner analyserer hvordan NATOs engasjement i Afghanistan påvirker Alliansens omfattende transformasjon. Jeffrey Schwerzel fra Amsterdams frie universitet vurderer betydningen av kulturelle og religiøse faktorer. Mark Crossey fra British Council's prosjekt om fredsbevarende engelsk vurderer betydningen av språklig interoperabilitet.

I debatten diskuterer Peter Viggo Jakobsen fra Dansk institutt for internasjonale studier og David Lightburn, en uavhengig fredsoperasjonskonsulent som bidro til å utvikle Alliansens engasjement innen fredsbevaring i 1990-årene, om og hvordan NATO bør støtte FNs fredsoperasjoner. For å markere Tysklands 50 år med medlemskap i NATO analyserer Helga Haftendorn fra Berlins frie universitet debattene og hendelsene rundt Tysklands inntreden i Alliansen. Ronald D. Asmus fra German Marshall Fund of the United States undersøker den nyforming som NATO trenger for å møte utfordringene i tiden etter tiden etter Den kalde krigen. Kristian Fischer og Jan Top Christensen fra henholdsvis Det kongelige danske forsvarsministerium og Det kongelige danske utenriksministerium beskriver hvordan Danmark søker å optimalisere sivil-militært samarbeid i fredsoperasjoner, og hvordan denne erfaringen kan være nyttig både for andre allierte og for NATO. Thomas Yde anmelder to nye bøker som tar for seg rollen til emigranter fra Balkan i krigene om Jugoslavias oppløsning. Jean-Yves Haine fra Det internasjonale institutt for sikkerhetsstudier i London vurderer utviklingen både av den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikk og av den militære transformasjonen som er nødvendig for at Europa skal bli en effektiv krisehåndterer.

Christopher Bennett