Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Sommer 2005 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Historie
 Analyse
 Spesial
 Bokanmeldelse
 Militære saker
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon

Send denne artikkelen til en venn
Forord
 


Forord

NATO og fredsbygging

NATOs rolle i nasjonsbygging
James Dobbins undersøker hvordan NATO bør arbeide sammen med andre internasjonale institusjoner om nasjonsbygging.

Afghanistans transformasjonsutfordring
Diego A. Ruiz Palmer undersøker hvordan NATOs engasjement i Afghanistan påvirker Alliansens omfattende transformasjon
Transformasjon av holdninger
Jeffrey Schertzel vurderer betydningen av kulturelle og religiøse faktorer i fredsstøtteoperasjoner, og argumenterer for systematisk og omfattende kulturopplæring i hele NATO.

Å bedre språklig interoperabilitet
Mark Crossey vurderer betydningen av språkpolitikken ved NATO og dens virkning på interoperabilitet basert på erfaringene til de sentral- og østeuropeiske landene.

Debatt

Bør NATO støtte FN-operasjoner?
Peter Viggo Jakobsen versus David Lightburn

Historie

Tysklands inntreden i NATO: 50 år senere
Helga Haftendorn analyserer debattene og hendelsene rundt Tysklands inntreden i NATO for 50 år siden.

Analyse

Å gjenoppfinne NATO politisk (nok en gang)
Ronald D. Asmus undersøker den moderniseringen som er nødvendig for NATO for å møte de utfordringene som er sentrert utenfor Europa i tiden etter tiden etter Den kalde krigen.

Spesial

Bedring av det sivil-militære samarbeidet på den danske måten
Kristian Fischer og Jan Top Christensen beskriver hvordan Danmark søker å optimalisere sivil-militært samarbeid i fredsoperasjoner, og hvordan denne erfaringen kan være nyttig for andre allierte og NATO.

Bokanmeldelse

Diaspora og Jugoslavias undergang
Thomas Yde anmelder to nye bøker som tar for seg rollen til emigranter fra Balkan i krigene om Jugoslavias sammenbrudd.

Militære saker

ESDP transformert?
Jean-Yves Haine vurderer utviklingen av Den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken og den militære transformasjon som det er behov for for at Europa skal bli en effektiv krisehåndterer.

 

...topp...