Accesați pagina de start NATO
Accesați pagina de start a Revistei NATO
      Ultimul număr: Primăvara 2005 Numere anterioare  |  Limba
Accesați pagina de start NATO
 Conținut
 Cuvânt înainte
 Rezumate
 Dezbateri
 Interviuri
 Istorie
 Special
 Aspecte militare
 Autorii
 articolelor
 Bibliografie
 Conexiuni
 Următorul
 număr
Accesați pagina de start a Revistei NATO Contactați redacția/Abonamente Versiune pentru tipărire

Trimiteți acest articol unui prieten
Interviu
Amiralul Sir Mark Stanhope - DSACT
 

(© ACT)

 

Amiralul Sir Mark Stanhope este Comandantul Suprem Aliat Adjunct pentru Transformare începând din iulie 2004. Are 52 de ani și a intrat în Marina Regală a Marii Britanii în 1970, unde a activat ca ofițer inferior pe diferite submarine. A comandat submarine convenționale și cu propulsie nucleară, o fregată și un pot-avion. În decursul bogatei sale cariere, a instruit viitori comandanți de submarine și a ocupat funcții în cadrul ministerului britanic al apărării, oficiului guvernului și al comandamentelor NATO. Imediat înaintea numirii la Comandamentul Aliat pentru Transformare, amiralul Stanhope a fost Comandantul Adjunct al Flotei.

Transformarea militară reprezintă un concept complex. Ce înțelegeți prin acesta?

Consider că transformarea reprezintă folosirea tehnologiei și a gândirii moderne în vederea integrării tuturor capabilităților pentru a putea furniza forța militară în modul cel mai eficient și rapid cu putință. Este vorba despre a acționa cât se poate de înțelept. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să folosim toate mijloacele la dispoziție. Acestea includ elaborarea de concepte, planificarea apărării, dezvoltarea cercetării și a tehnologiilor, experimentarea, desprinderea învățămintelor și educația. Aș plasa gândirea inovativă în vârful listei, pentru a fi sigur că putem să furnizăm noi capabilități pentru prima linie a frontului, cât mai rapid posibil.

Am analizat transformarea și credem că pentru a o realiza trebuie atinse trei scopuri. Acestea sunt: întărirea eficienței deciziilor, realizarea unor efecte coerente în spațiul de desfășurare a luptelor și asigurarea dislocării și a sustenabilității forțelor întrunite. Dacă putem atinge aceste trei scopuri, vom reuși să creăm o forță transformată. Pentru a atinge aceste obiective am înființat cinci echipe pentru proiecte integrate (IPT-uri), care să acopere șapte domenii ale obiectivelor de transformare. Acestea sunt: Angajamentul Efectiv, Manevra Întrunită, Cooperarea Civili-Militari Întărită, Superioritatea Informațională, Capabilitatea Bazată pe Rețea (care întărește din unele puncte de vedere tot ceea ce facem), Operațiile Expediționare și Logistica Integrată. IPT-urile sunt prezente pe verticala întregii structuri a organizației noastre pentru a-i permite să gestioneze în mod real activitatea într-o manieră matriceală.

În ce măsură este posibilă transformarea instituțiilor militare ale NATO în absența unor cheltuieli sporite pentru apărare?

Aceasta este una dintre provocările principale. Înainte de toate, este nevoie să identificăm domeniile unde trebuie să investim în transformare. Aceasta înseamnă să renunțăm la ceea ce nu mai este viabil din punct de vedere militar pe câmpul de luptă modern. Prin renunțarea la ce nu mai este relevant, sperăm că țările vor găsi domeniile pentru a reinvesti în capabilitățile care sunt necesare în vederea avansării transformării forțelor lor. Guvernele naționale trebuie să ia decizii dificile pentru a disponibiliza resursele necesare abordării numeroaselor neajunsuri ale capabilităților Alianței. Țările ar putea de asemenea să caute să sprijine Alianța prin specializarea în capabilitățile de nișă, care reprezintă un domeniu pe care încercăm să-l dezvoltăm și să-l încurajăm.

În ce domenii produce în special îngrijorare decalajul tehnologic dintre Statele Unite și aliații europeni și Canada?

Integrarea tehnologiilor necesare pentru realizarea transformării reprezintă desigur o provocare. În plus, este adevărat că Statele Unite dețin un avantaj în privința transformării deoarece le este mai ușor să pună la un loc numeroasele tehnologii pe care le posedă în vederea asigurării unor rezultate superioare. Prin „adunarea într-un mănunchi” a tuturor tehnologiilor care există deja în Statele Unite, această țară poate să ridice ștacheta capabilităților la o înălțime mare. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană și Canada, există cea mai mare parte a unor tehnologii similare și ar trebui ca acestea să poată aspira la depășirea acelorași provocări și la atingerea aceleiași performanțe ca în cazul americanilor. Transferul de tehnologie între națiuni precum și transferul tehnologic peste Atlantic prezintă dificultăți semnificative. Dar noi încercăm să simplificăm procesul. Totuși, nu putem ignora problema resurselor, deoarece fondurile disponibile pentru apărare în Statele Unite sunt mai mari decât în orice altă țară.

Comandamentul Aliat pentru Transformare a împlinit doar puțin peste un an și jumătate. Ce a realizat până în prezent?

Comandamentul Aliat pentru Transformare a fost foarte ocupat cu asigurarea continuării numeroaselor inițiative pe multe fronturi și prin modalități noi. De exemplu, analiza și revizuirea planificării apărării de care suntem preocupați în prezent, implică o perspectivă pe zece ani și chiar mai mult. Analizăm cerințele pe termen lung în privința capabilităților NATO, în loc să ne concentrăm atenția pe termen scurt așa cum o făcea în trecut Alianța. Deja am furnizat un document NATO privind Capabilitatea Bazată pe Rețea, care asigură baza pe care putem stabili viitoarele nevoi pentru Capabilitatea Bazată pe Rețea a NATO. Deși este doar un document de fundamentare în acest moment, acesta conține cerințele pe care Alianța ca un întreg trebuie să le abordeze pentru a realiza o capabilitate bazată pe rețea. Aici este importantă abilitatea de a folosi sistemele actuale și de a ne cupla la o rețea fără a face o nouă investiție completă. Considerăm Capabilitatea Bazată pe Rețea a NATO de o importanță deosebită pentru întărirea în mare măsură a dezvoltării viitoarelor capabilități. Dacă reușești să investești în rețea, ar trebui să poți face mai mult cheltuind mai puțin.

De asemenea, facem multe lucruri în ceea ce privește experimentarea. De exemplu, aceasta include experimente cu sistemul NATO de urmărire a forțelor proprii în Afganistan. Într-adevăr, sistemul de urmărire, care sporește semnificativ cunoașterea situației și contribuie substanțial la reducerea incidentelor cauzate de focul asupra forțelor proprii, a depășit stadiul experimental și a devenit o cerință operațională. De asemenea, ne-am preocupat de urmărirea circuitului logistic și de modul în care putem prezenta decidenților informațiile necesare mai ușor, cu mai multă coerență și într-un mod mai integrat.

În domeniul educației, crearea Centrului de Acțiuni Militare Întrunite din Stavanger, Norvegia, a crescut enorm abilitatea noastră de a instrui personalul la nivel operațional, ceea ce reprezintă un nou proiect al Alianței. Am creat chiar o rețea a instructorilor, pentru ca acest proces să beneficieze de expertiza experților în diferite domenii. Am îmbunătățit procesul de desprindere a învățămintelor și am eficientizat modul în care NATO dezvoltă Pachetele de Capabilități. Anterior, dezvoltarea unui Pachet de Capabilități dura doi ani, dar noi am îmbunătățit și urgentat acest proces. De asemenea, examinăm toate proiectele existente, indiferent când au fost convenite, pentru a determina dacă acestea au relevanță pentru NATO-ul din 2005 și în perspectivă și nu pentru NATO-ul din ultimul deceniu al secolului trecut. În același timp, acționăm pentru a aduce pe același curs centrele naționale de excelență.

Totodată, am făcut multe lucruri în privința muncii de concepție. Împreună cu Comandamentul Aliat pentru Operații, am elaborat un document intitulat Viziunea Strategică, care abordează provocarea transformării. Și suntem în cursul elaborării unui document de follow-up, Concepția Viitoarelor Operații Aliate Întrunite. Acesta decurge din Viziunea Strategică și privește modul în care aliații se pot concentra împreună asupra operațiilor lor. Am creat legături cu sectorul industrial, pentru a folosi capabilitățile acestuia în vederea avansării în procesul de transformare. Ne-am implicat în instruirea ofițerilor irakieni la nivel operațional, care reprezintă un domeniu la care nimeni nu s-ar fi gândit atunci când a fost înființat Comandamentul Aliat pentru Transformare. Și am făcut multe pentru a avansa în planificarea bazată pe efecte a viitoarelor operații, în cadrul căreia urmărim să obținem rezultatul sau „efectul” strategic dorit prin aplicarea întregii game de mijloace militare și non-militare.

Comandamentul Aliat pentru Transformare are un impact dinamic crescând asupra transformării NATO. Ritmul și profunzimea progresului sunt semnificative și muncim din greu pentru construirea unui NATO care să fie mai bine pregătit pentru viitor. Am parcurs deja un drum lung, dar sunt foarte conștient că mai este mult de făcut. Iar includerea cuvântului „Transformare” în denumirea noastră face ca procesul să fie perpetuu.


Asigurarea asistenței pentru transformarea militară a țărilor partenere este una dintre sarcinile Comandamentului Aliat pentru Transformare. Ce progrese au fost realizate în acest domeniu?

Deja au fost realizate multe lucruri, deși s-ar fi putut realiza și mai multe dacă structura noastră ar fi fost încadrată pe deplin cu personal. Mai trebuie încă să atingem capacitatea operațională inițială, ca să nu mai vorbim de cea finală. Drept urmare, nivelul de încadrare nu este suficient pentru a întreprinde toate acțiunile pe care le-am dori sau care sunt solicitate. În plus, cooperarea cu partenerii reprezintă un domeniu unde suntem afectați mai mult de neajunsurile în încadrarea cu personal. Totuși, considerăm extrem de importantă contribuția noastră la asigurarea asistenței în privința planificării apărării a țărilor partenere și avansarea programelor de educație specifice care se desfășoară în aceste țări.

Facem toate acestea în principal prin folosirea a două instrumente, strâns legate unul de celălalt: Procesul de Planificare și Analiză al PfP (PARP) și Programul de Cooperare. În cadrul PARP, sprijinim partenerii în planificarea apărării într-o mare măsură în același fel în care sprijinim țările aliate și anume prin identificarea reformelor potențiale din domeniul apărării, atât în ce privește componenta politică, cât și cea militară. De asemenea, acordăm atenție Obiectivelor Parteneriatului pentru a transforma structurile și capabilitățile militare. În cadrul Programului de Cooperare, organizăm numeroase activități, care includ cursuri, programe de instruire și seminarii, pentru a-i ajuta pe parteneri să adere la Alianță.


Comandamentul Aliat pentru Transformare include atât Centrul pentru Acțiuni Militare Întrunite de la Stavanger, Norvegia, cât și Centrul de Instruire a Forțelor Întrunite de la Bydgoszcz, Polonia. Ce oferă aceste centre în plus față de ceea ce oferă în mod tradițional Școala NATO de la Oberammergau, Germania, și Colegiul de Apărare al NATO de la Roma, Italia?

Legătura dintre cele două este limitată la faptul că Școala NATO de la Oberammergau și Colegiul de Apărare al NATO de la Roma sunt axate în principal pe educația în diferite discipline a unor grupuri largi de studenți individuali. În contrast, Centrul de Acțiuni Militare Întrunite de la Stavanger se concentrează pe nivelul operațional și instruirea echipelor. În mod tradițional, NATO a acordat mult timp exercițiului colectiv al țărilor în cadrul Alianței în vederea furnizării capabilităților, dar nu a făcut multe în privința instruirii. Înainte de trimiterea în operații, noi nu am asigurat instruirea în comun a personalului de la nivelul operațional de comandă și control, în timpul formării acestuia. Acesta este rolul de nișă jucat de Centrul de Acțiuni Militare Întrunite. Astfel, am instruit deja ultimii trei comandanți ai misiunii ISAF din Afganistan. Aceștia și-au adus la Stavanger statele lor majore, care au parcurs două săptămâni de instruire intensivă pentru a fi pregătite să execute misiunea.

Pe la Stavanger au trecut de asemenea comandanții și echipele Forței de Răspuns a NATO (NRF), pentru a parcurge un pachet special de instruire în vederea pregătirii pentru misiunile viitoare. Acest lucru reprezintă o premieră. Într-adevăr, aș putea spune că Centrul pentru Acțiuni Militare Întrunite este una dintre primele contribuții de marcă oferite de Comandamentul Aliat pentru Transformare. Centrul are de asemenea ca sarcină desfășurarea unei activități experimentale, cum ar fi analiza confruntării și a colaborării. Acest domeniu ne interesează pentru a vedea cum putem pregăti mai bine comandanții și statele lor majore în vederea desfășurării negocierilor cu diferiții protagoniști ai unui anumit conflict.

Centrul de Instruire a Forțelor Întrunite de la Bydgoszcz, Polonia, se află încă la început. Într-adevăr, am încheiat doar de curând negocierile cu Polonia privind plasarea unui sediu NATO pe teritoriul polonez. Dar capabilitatea de nișă pe care acest centru o va furniza în viitor va fi aceea de a aborda instruirea la nivelul componentelor în vederea pregătirii componentelor individuale ale celor trei categorii de forțe ale armatei să facă față schimbării profunde produse în domeniul operațional întrunit.

Centrul Întrunit de Analiză a Învățămintelor Desprinse al Comandamentului Aliat pentru Transformare de la Mosanto, Portugalia, analizează operațiile conduse de NATO în fosta Iugoslavie și Afganistan. Ce învățăminte s-au desprins până în prezent și cum poate centrul să contribuie la îmbunătățirea procedurilor folosite de Alianță?

Dorim ca acest centru să poată trage învățăminte din teatrele de operații și să le poată pune în aplicare cât mai curând posibil. Centrul Întrunit de Analiză a Învățămintelor Desprinse trebuie să facă mai mult decât să identifice unele aspecte, pentru a putea desprinde învățăminte și acționa rapid conform acestora, astfel încât să putem îmbunătăți capabilitățile și procedurile în timpul desfășurării operațiilor. În trecut, NATO a organizat exerciții, a analizat învățămintele desprinse din acestea, a scris rapoarte interesante și a oferit un produs după aproape doi ani de la desfășurarea exercițiului respectiv, timp în care și-a continuat activitatea în mod obișnuit. Lucrurile nu trebuie să stea așa în epoca modernă. Avem nevoie să fim capabili să aplicăm rapid lecțiile învățate în operații reale și să le introducem simultan în instituțiile noastre de instrucție și educație.

Membri ai Centrului de Analiză Întrunită a Învățămintelor Desprinse sunt prezenți atât în Afganistan, cât și în Irak pentru a observa provocările generate de dislocarea trupelor în aceste țări. Deoarece NATO a început să disloce trupe în afara spațiului său tradițional cu numai aproximativ doi ani în urmă, trebuie trase încă foarte multe învățăminte. Acestea includ domenii cum ar fi generarea forțelor și transportul strategic, pentru a aminti numai două dintre acestea.

De asemenea, Comandamentul Aliat pentru Transformare instruiește forțele de securitate irakiene în afara Irakului. Cum se desfășoară această activitate și cu ce probleme v-ați confruntat?

Noi cei din Comandamentul Aliat pentru Transformare purtăm responsabilitatea pentru instruirea studenților irakieni în afara acestei țări. Am organizat și coordonat deja programe de instruire atât la Centrul Întrunit pentru Acțiunile de Luptă de la Stavanger, în noiembrie, cât și la Școala NATO de la Oberammergau, în decembrie. Astfel, în total 22 de studenți cu funcții înalte au trecut deja prin structura noastră. Cursul de la Stavanger s-a axat pe instruirea la nivel înalt pentru ajuta liderii din poziții cheie și generalii să înțeleagă cum să-și desfășoare operațiile lor în cadrul structurilor occidentale, în concordanță cu normele occidentale. Între februarie și martie, sperăm că alți 120 de studenți vor sosi la Centrul Întrunit pentru Acțiunile de Luptă și la Școala NATO. În acest timp, alți studenți vor parcurge cursurile pe care le organizează unele țări, de exemplu Italia.

Procesul este mai lent decât am fi sperat, în parte deoarece ministerul irakian al apărării și-a concentrat în mod justificat atenția asupra altor aspecte. Nu este ușor să accepți absența atât de multor persoane cu funcții înalte într-un timp atât de scurt. Acum însă, după ce alegerile din Irak au avut loc, sperăm că vom avea mai mulți studenți. Și limba constituie o problemă. Dacă trimiți pe cineva la un curs de o săptămână la Școala NATO, atunci folosirea interpreților este o soluție. Dar dacă este vorba de un curs mai lung, cum ar fi programul de instruire a personalului de șase luni de la Colegiul pentru Apărare al NATO de la Roma, atunci participanții trebuie să posede abilitățile lingvistice necesare pentru a învăța ceva din curs.

Care sunt centrele naționale de excelență cu care cooperează Comandamentul Aliat pentru Transformare și în ce mod se realizează cooperarea?

Purtăm responsabilitatea pentru coordonarea tuturor viitoarelor centre naționale de excelență. Astfel, negociem în prezent cu un mare număr de țări care au oferit centre de instruire în anumite domenii de competență, pentru a fi luate în considerare drept centre de excelență. Până acum doar unul a ajuns la nivelul de maturitate la care poate fi recunoscut în mod formal ca centru de excelență, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere. Acesta este Centrul Întrunit de Competență în Domeniul Forțelor Aeriene de la Kalkar, Germania, care asigură pregătirea în domeniul forțelor aeriene întrunite. Următorul va fi probabil o Operație Întrunită Multinațională de la Centrul Naval de Excelență, propus de Statele Unite.

În prezent negociem cu multe alte potențiale centre de excelență. De exemplu, în Turcia, ne gândim la centru de apărare împotriva terorismului precum și la un poligon de instrucție aerian tactic. În Estonia, ne gândim la un centru de excelență pentru apărarea în domeniul ciberneticii. Avem în vedere un potențial centru de excelență pentru cooperarea civili-militari în cadrul Grupului CIMIC de Nord, care este o organizație finanțată de mai multe țări. În Republica Cehă ne gândim la centru de excelență pentru apărarea nucleară, biologică și chimică, iar în Italia la un centru de excelență pentru operațiile de poliție. Acestea sunt exemple de domenii de competență pe care țările doresc să le conecteze la NATO în scopul asigurării instruirii și pe care NATO le poate folosi pe deplin. În mod cert, dorim să le aducem pe același curs cât mai curând posibil, dar trebuie mai întâi să negociem precis termenii și condițiile în care centrele vor furniza produsele lor.


Dezvoltarea Forței de Răspuns a NATO reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte la care lucrează în prezent Centrul Aliat pentru Transformare. Cum apreciați progresele realizate până în prezent în cadrul acestui proiect?

Realizarea progreselor în domeniul militar se află în mare măsură pe drumul cel bun, dar ne confruntăm cu unele provocări curente, care sunt abordate atât de Comandamentul Aliat pentru Operații, cât și de Comandamentul Aliat pentru Transformare. Comandamentul Aliat pentru Operații abordează domeniile capabilităților și cerințelor care vor fi necesare pe termen scurt pentru a furniza NRF capabilitatea operațională finală anul viitor. Noi, cei din Comandamentul Aliat pentru Transformare, privim aspectele pe termen lung pentru a ne asigura că nivelul capabilităților pe care NRF va putea să le ofere crește în mod constant.

În cazul provocărilor pe termen scurt, tocmai am încheiat un exercițiu la Stavanger, Allied Reach 2005, în cadrul căruia ambele comandamente și-au concentrat atenția asupra aspectelor strategice care trebuie abordate în continuare. Comparăm dimensiunea multi-națională cu cea a eficienței militare, pentru a vedea cât de mult poate fi extinsă dimensiunea multi-națională a NRF, fără a scădea însă capabilitatea militară generală a acesteia. Analizăm modul în care procesul actual va permite progresul în domeniul planificării, astfel încât să fim siguri că putem realiza profilul operativității de 5 până la 20 de zile, pentru care a fost proiectat NRF. Analizăm logistica integrată: cum putem depăși vechile structuri NATO, în care fiecare țară era responsabilă pentru furnizarea propriului sprijin logistic, în vederea integrării întregului lanț logistic pentru asigurarea unui sprijin mai simplu și eficient pentru NRF. De asemenea, analizăm schimbul de informații și gestionarea procesului de cunoaștere. Acestea sunt domenii dificile unde trebuie să fim siguri că există cât se poate de multă transparență la nivelul întregii Alianțe, pentru a face față în mod eficient oricărei crize sau operații în care NRF ar putea fi implicat. Totodată, suntem preocupați de elementul de comandă și control, transferul autorității între țări și NATO și, în special, de modul în care să minimizăm impactul limitărilor naționale.

Aspectul finanțării comune a NRF este unul deosebit de important. Deși acesta trebuie abordat la Cartierul General al NATO și nu de comandamentele militare, el reprezintă o preocupare semnificativă pentru noi, deoarece implicarea în NRF costă mult. În mod cert, țările nu doresc să simtă că plătesc dublu, atât prin punerea la dispoziție a forțelor, cât și prin acoperirea costurilor pentru sprijinul și folosirea acestora.


...La început ...