Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Vinter 2004 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Intervjuer
 Analyse
 Spesial
 Meninger
 Militære saker
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste utgave
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon
Prinsippet, tålmodigheten og utholdenheten triumferer
Jaap de Hoop Scheffer setter NATOs resultater i Bosnia og Hercegovina inn i et historisk perspektiv.
...mere...
Fra implementering av Dayon-avtalen til europeisk integrering
Javier Solana vurderer betydningen av deployeringen av EUFOR og vurderer hvordan Den europeiske union kan hjelpe Bosnia og Hercegovina til å bli integrert i Europa.
...mere...
Å holde seg på rett kurs

Robert Serry og Christopher Bennett analyserer fremtiden for NATOs engasjement på Balkan etter slutten på SFOR.

...mere...
Vurdering av erfaringene fra SFOR
Admiral Gregory G. Johnson vurderer de problemer man har møtt og de erfaringene man har fått fra NATOs operasjoner i Bosnia og Hercegovina.
...mere...
Historisk endring på Balkan
Den gjenoppbygde Gamlebroen i Mostar.
(© Mostars Senter for fred og multietnisk
samarbeid)
Forord
Den 2. desember 2004 avsluttes den NATO-ledede Stabiliseringsstyrken (SFOR) og Alliansen overlater ansvaret for å sørge for sikkerhet i Bosnia og Hercegovina til Den europeiske union. Bildet av den gjenoppbyggede Gamlebroen, eller Stari Most, i Mostar på forsiden av denne utgaven er på mange måter symbolsk for både krigene om jugoslavisk oppløsning og det internasjonale gjenoppbyggingsarbeidet.
...mere...
   Opphavsrett                              Redaksjonsgruppe                                Oppdrag
       Denne websiden inkluderer materiell som tilhører Reuters. Alle rettigheter reservert.