Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Høst 2004 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Intervju
 Bokanmeldelse
 Analyse
 Historie
 Militære saker
 Kart
 Bidragsytere
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon
Mot en ny, transatlantisk konsensus
Gülnur Aybet setter toppmøtet i Istanbul inn i sin historiske sammenhengt og vurderer betydningen.
...mere...
Å hjelpe til med å stabilisere Irak
Daniel Speckhard forklarer hvordan NATO har gått frem for å trene irakiske sikkerhetsstyrker og vurderer utsiktene for en større rolle for Alliansen i Irak.
...mere...
Demring for en ny sikkerhetsæra?

Lionel Ponsard undersøker betydningen for forholdet mellom Den europeiske union og NATO ved avslutningen av SFOR og deployeringen av EUFOR.

...mere...
Åpning mot Middelhavet og det større Midtøsten
Nicola de Santis beskriver hvordan NATO smir samarbeidsforbindelser med landene rundt Middelhavet og i det større Midtøsten.
...mere...
Å forstå Istanbul
NATOs generalsekretær Jaap de Hoop
Scheffer møter media på toppmøtet i
Istanbul
(© NATO)
Forord
Toppmøtet i Istanbul, som fant sted den 28-29. juni 2004, var en milepæl for NATO ettersom det var første gang ledere fra alle de 26 allierte var samlet etter Alliansens femte og største utvidelsesrunde. Dette nummeret av NATO Nytt, som har tittelen Å forstå Istanbul, analyserer detaljene bak mange av de initiativene som ble offentliggjort på toppmøtet.
...mere...
   Opphavsrett                              Redaksjonsgruppe                                Oppdrag
       Denne websiden inkluderer materiell som tilhører Reuters. Alle rettigheter reservert.