Wejdź na stronę główną NATO
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO
      current issue: spring 2004 Poprzednie numery  |  Język
Wejdź na stronę główną NATO
 Spis treści
 Wprowadzenie
 Streszczenia
 Debata
 Wywiad
 Recenzja
 Dodatek
 specjalny
 Sprawy
 wojskowe
 Statystyka
 Autorzy
 Bibliografia
 Łącza (linki)
 W następnym
 numerze
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO Kontakt z redakcją/subskrypcja No print friendly version

wyślij ten artykuł do przyjaciela
Statystyka
 

Wydatki na cele obronne i personel sił zbrojnych

Dane statystyczne, przedstawione poniżej w formie graficznej, pochodzą z dokumentu Financial and Economic Data Relating to NATO Defence (Finansowe i ekonomiczne dane dotyczące obronności NATO), który jest publikowany przez Sojusz raz do roku i jest dostępny na stronie www.nato.int/docu/pr/2003/p03-146e.htm. Jako że stosowana przez NATO definicja wydatków obronnych różni się od definicji stosowanych przez poszczególne państwa, dane liczbowe mogą różnić się od cytowanych przez władze państwowe lub podawanych w budżetach narodowych. Dane odnoszące się do Francji są jedynie wskazówką, ponieważ to państwo nie należy do zintegrowanej struktury wojskowej Sojuszu i nie uczestniczy w jego planowaniu obronnym. Islandia nie posiada sił zbrojnych. Najwcześniejsze dane liczbowe dotyczące Polski, Republiki Czeskiej i Węgier pochodzą z 1999 roku, kiedy państwa te wstąpiły do Sojuszu. Dane liczbowe za rok 2003 są szacunkowe.

 

Siły zbrojne – roczna średnia wielkość


 
Cywilny i wojskowy personel sił zbrojnych, jako procent ogółu zatrudnionych

 
Wydatki obronne per capita


 
Wydatki obronne jako procent PKB - Na podstawie cen bieżących
           
Wydatki obronne jako procent PKB - Na podstawie cen stałych