Eiti į NATO pradinį puslapį
Eiti į NATO APŽVALGOS pradinį puslapį
   Šis numeris: 2004 m. pavasaris Ankstesni numeriai   |  Kalba
Eiti į NATO pradinį puslapį
 Turinys
 Įvadas
 Santraukos
 Diskusija
 Interviu
 Knygų
 apžvalga
 Speciali skiltis
 Kariniai
 reikalai
 Statistika
 Autoriai
 Bibliografija
 Saitai
 Kitas numeris
Eiti į NATO APŽVALGOS pradinį puslapį Susisiekti su redaktoriumi/prenumerata Netinka spausdinti

Siųsti šį straipsnį draugui
Statistika
 

Gynybos išlaidos ir karinis personalas

Grafikuose pateikiami statistiniai duomenys yra paimti iš dokumento „NATO gynybos finansiniai ir ekonominiai duomenys “, kurį Aljansas paskelbia kartą per metus. Jį galima rasti šiuo adresu: http://www.www.nato.int/docu/pr/2003/p03-146e.htm.Atsižvelgiant į tai, kad NATO kitaip apibrėžia išlaidas gynybai nei nacionalinės valstybės, šie skaičiai gali skirtis nuo tų duomenų, kuriuos mini nacionalinės valdžios institucijos arba kurie yra pateikti nacionaliniuose biudžetuose. Duomenys apie Prancūziją yra orientaciniai, kadangi Prancūzija neįeina į integruotą karinę struktūrą ir nedalyvauja gynybos planavime. Islandija neturi ginkluotųjų pajėgų. Duomenys apie Čekiją, Vengriją ir Lenkiją pateikiami nuo 1999 m., kai šios trys šalys prisijungė prie Aljanso. 2003 m. skaičiai yra apskaitiniai duomenys.

 

Ginkluotosios pajėgos - vidutinis metinis personalo skaičius


 
Karinis ir civilinis personalas, procentais nuo darbo jėgos


 
Išlaidos gynybai, skaičiuojant vienam asmeniui


 
Išlaidos gynybai, procentais nuo bendrojo vidaus produkto - Pagal dabartines kainas
           
Išlaidos gynybai, procentais nuo bendrojo vidaus produkto - Pagal pastovias kainas