Iet uz NATO mājas lapu
Iet uz NATO VĒSTNEŠA mājas lapu
   Pēdējais izdevums: Pavasaris 2004 Iepriekšējie izdevumi   |  Valoda
Iet uz NATO mājas lapu
 Saturs
 Priekšvārds
 Kopsavilkumi
 Diskusija
 Intervija
 Grāmatu
 recenzijas
 Īpašs
 materiāls
 Militāri
 jautājumi
 Statistika
 Autori
 Bibliogrāfija
 Saites
 Nākamais
 izdevums
Iet uz NATO VĒSTNEŠA mājas lapu Kontakts ar redaktoru/abonēšana Drukājama versija
Turpinot stiprināt drošību caur partnerattiecībām
Roberts Vīvers (Robert Weaver) analizē NATO partnerattiecību svarīgākos izaicinājumus desmit gadus pēc programmas “Partnerattiecības mieram” izveidošanas
...Vairāk ...
Izprotot PfP instrumentus
Susana Ponda skaidro NATO programmas “Partnerattiecības mieram” galvenos elementus.
...Vairāk...
Veidojot NATO partnerprogrammu plašākajam Tuvo Austrumu reģionam

Kriss Donelijs analizē NATO pieredzi programmā “Partnerattiecības mieram” un iespēju to izmantot, veidojot līdzīgu programmu plašākajam Tuvo Austrumu reģionam.

...Vairāk...
Vidusjūras dialogu vērtējot
Muhameds Kadrijs Saids piedāvā Dienvidu viedokli par Vidusjūras dialogu.
...Vairāk...
NATO partnerattiecības turpinot
Sabiedrotie un partneri būvē tiltus Bosnijā
(© SFOR)
Priekšvārds
Pirms desmit gadiem NATO uzsāka gan programmu “Partnerattiecības mieram”, gan arī programmu “Vidusjūras dialogs”. Šis NATO Vēstneša izdevums, kura nosaukums ir NATO partnerattiecības turpinot, pēta gan abu šo nozīmīgo iniciatīvu vēsturi, gan arī to, kā šīs iniciatīvas varētu attīstīt turpmāk, reaģējot uz pārmaiņām pasaules drošības vidē.
...Vairāk...
   Informācija par autortiesībām                              Redkolēģija                               Misija
       Šajā lapā ir materiāls, kura autortiesības pieder “Reiters” ziņu aģentūrai. Visas tiesības tiek saglabātas.