NATO kodulehele
NATO TEATAJA kodulehele
      Käesolev number: Kevad 2004 Eelmised numbrid   |  Keel
NATO kodulehele
 Sisukord
 Eessõna
 Kokkuvõtted
 Debatt
 Intervjuu
 Raamatud
 Eri
 Sõjalised
 küsimused
 Statistika
 Autorid
 Bibliograafia
 Lingid
 Järgmine
 number
NATO TEATAJA kodulehele Teade toimetajale/liitumine meililistiga Printerisõbralik versioon puudub

Saada sõbrale
Statistika
 

Kaitsekulutused ja sõjaväelased

Allpool graafiliselt kujutatud statistika pärineb dokumendist “Financial and Economic Data Relating to NATO Defence”, mida allianss annab välja kord aastas ja mida saab vaadata aadressil
www.nato.int/docu/pr/2003/p03-146e.htm. Kuna kaitsekulutuste NATO määratlus erineb siseriiklikult kasutatavatest määratlustest, võivad esitatud näitajad erineda riigiasutuste poolt või riigieelarvetes esitatutest. Prantsusmaa kohta esitatud andmed on üksnes näitlikud, sest Prantsusmaa ei kuulu NATO ühendatud sõjaväelise struktuuri koosseisu ja ei osale kaitseplaneerimises. Islandil puudub sõjavägi. Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Poola puhul pärinevad näitajad alates 1999. aastast, mil need kolm riiki alliansiga ühinesid. 2003. aasta kohta on esitatud prognoositud näitajad.

 

Sõjavägi – keskmine arvuline koosseis aastate kaupa


 
Sõjaväelased ja tsiviiltöötajad %-na tööjõust


 
Kaitsekulutused inimese kohta 
Kaitsekulutused %-na sisemajanduse kogutoodangust - Põhineb kehtivatel hindadel
           
Kaitsekulutused %-na sisemajanduse kogutoodangust - Põhineb püsivhindadel