Начална страница на НАТО
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД
      Последен брой: Пролет 2004 Предишни броеве   |  Език
Начална страница на НАТО
 Съдържание
 Предисловие
 Статиите в
 резюме
 Дебат
 Интервю
 Литературен
 преглед
 Специално в
 броя
 Военни
 въпроси
 Статистически
 данни
 Автори
 Библиография
 Връэки
 Следващ брой
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД За контакти: редакция/абонамент Версия за разпечатване
По-нататъшно укрепване на сигурността чрез партньорство
Робърт Уивър разглежда предизвикателствата пред партньорските програми на НАТО десет години след създаването на Партньорство за мир
...Целият текст...
Анализ на инструментариума на Партньорство за мир
Сюзън Понд разяснява механизмите на програмата на НАТО
...Целият текст...
НАТО и Близкият изток : изграждане на партньорство

Крис Донели обмисля възможностите опитът на НАТО от Партньорство за мир да се използва за прилагане на подобна програма за Близкия и Средния изток.

...Целият текст...
Равносметката от Средиземноморския диалог на НАТО
Мохамед Кадри Саид представя оценката на Юга за Средиземноморския диалог
...Целият текст...
Развитие на партньорските инициативи на НАТО
В Босна съюзниците и партньорите
изграждат мостове помежду си
(© ЕСФОР)
Предисловие
Преди десет години НАТО стартира Партньорство за мир и Средиземноморския диалог. Под надслов « Развитие на партньорските инициативи на НАТО » този брой на НАТО Преглед представя постиженията на тези новаторски програми и възможностите те да бъдат укрепени, за да се пригодят към промените в стратегическия контекст.
...Целият текст...
   Авторски права: информация                              Редакционна колегия                               Мисия
       Този уебсайт съдържа материали, над които Ройтерс притежава авторски права. Всички права запазени.