Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Høst 2003 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Intervju
 Bokanmeldelse
 Spesial
 Militære saker
 Bidragsytere
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon
Å bygge effektive partnerskap
Christopher Bennett undersøker hvordan NATO har smidd effektive partnerskap med ikke-medlemsland og andre internasjonale organisasjoner siden slutten av Den kalde krigen.
...mer...
Båndene som binder
Julian Lindley-French analyserer forbindelsene mellom Den europeiske union og NATO og oppfordrer de to organisasjonene til å arbeide sammen til felles beste.
...mer...
Å bygge håp på erfaring
Paul Fritch undersøker hvordan forbindelsene mellom NATO og Russland har utviklet seg etter etableringen av NATO-Russland-rådet.
...mer...
Å arbeide seg fremover i rykk og napp
James Sherr undersøker forbindelsene mellom NATO og Ukraina og Ukrainas forventninger om integrering i de euro-atlantiske institusjonene via forsvarsreformprismet.
...mer...
NATOs strategiske partnerskap
Flaggene (fra v mot h) til Den tidligere
jugoslaviske republikken Makedonia*, EU,
OSSE og NATO.
(© OSCE)
Forord
En av de største endringene i NATOs virksomhet siden slutten av Den kalde krigen er hvordan Alliansen har søkt å bygge effektive partnerskap med andre internasjonale institusjoner og viktige land for å gi maksimal sikkerhet både for sine medlemmer og for verden rundt.
...mer...
* Tyrkia anerkjenner Republikken Makedonia med dens konstitusjonelle navn.
   Opphavsrett                              Redaksjonsgruppe                                Oppdrag
       Denne websiden inkluderer materiell som tilhører Reuters. Alle rettigheter reservert.