NATO ana sayfa
NATO Dergisi Ana Sayfası
      Bu sayı:Yaz 2003 Önceki sayılar  |  Dil
NATO ana sayfa
 Içindekiler
 Önsöz
 Özetler
 Tartışma
 Söyleşi
 Yayınlar
 Özel
 Analiz
 İstatistikler
 Yazarlar
 Bağlantılar
 Bir Sonraki Sayı
NATO Dergisi Ana Sayfası Editör'le Yazışma / Abonelik Basılamaz


İstatistikler

Savunma Harcamaları ve Askeri Personel

Aşağıdaki tablolarda verilen istatistikler İttifak tarafından yılda bir kez yayınlanan NATO Savunması ile ilgili Mali ve Ekonomik Bilgi isimli dokümandan alınmıştır. Bu bilgiye www.nato.int/docu/pr/2002/p02-139e.htm. adresinden de erişilebilir. NATO’nun savunma harcamaları tanımı ulusların tanımlarından farklı olduğu için tablodaki rakamlar ulusal makamlarca verilen veya ulusal bütçelerde görülen rakamlardan farklı olabilir. Fransa ile ilgili bilgiler Fransa’nın entegre askeri yapıya dahil olmaması ve savunma planlamasında yer almaması nedeniyle sadece bir göstergedir. İzlanda’nın silahlı kuvvetleri yoktur. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya ile ilgili rakamlar bu üç ülkenin İttifak’a katıldığı 1999 yılından başlamaktadır. 2002 rakamları tahminidir.

Silahlı Kuvvetler - yıllık ortalama güç
 
Askeri ve Sivil Personel (işgücünün yüzdesi olarak)
 
Savunma Harcaması (kişi başına)

 
     
Savunma Harcaması (GSYİH’nın yüzdesi olarak)
 
Savunma Harcaması (GSYİH’nın yüzdesi olarak)