Gå til NATOs hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Vinter 2002 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATOs hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Bokanmeldelse
 Intervju
 Hovedartikler
 Analyser
 Statistikk
 Bidragsytere
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Utskriftsvennlig verjon
Diskusjon om intervensjon
Dana H. Allin drøfter hvordan holdningene til intervensjon har utviklet seg siden slutten av Den kalde krigen og virkningen av terroristanslagene den 11. september 2001.
...Mer...
Tilbake fra eggen
Mihai Carp beskriver og undersøker NATOs banebrytende innsats for å avverge konflikt i Sør-Serbia og i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia*.
...Mer...
Å sloss mot media
Mark Laity beskriver og analyserer mediepolitikken som har støttet NATOs konfliktløsningsarbeid i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia*.
...Mer...
Å forvente kriser
John Kriendler drøfter betydningen av tidlig varsling og krisehåndtering, Alliansens tilnærming til tidlig varsling og NATOs nye etterretningsvarslingssystem.
...Mer...
Å håndtere kriser
Svenske KFOR-tropper i frontlinjen i Mitrovica, Kosovo.
(© KFOR)
Forord
I det siste tiåret har NATO brukt stadig mer tid og ressurser på krisehåndtering. Faktisk utfører Alliansen for tiden tre krisehåndteringsoperasjoner i det tidligere Jugoslavia, så vel som å støtte den amerikanskledede krigen mot terrorisme. Videre, ettersom NATO bedrer sine militære kapasiteter, synes denne aktivitetssfæren å utvides.
...Mer...
   Opphavsrett                              Redaksjonsgruppe                               Oppdrag
      Denne websiden inkluderer materiell som tilhører Reuters. Alle rettigheter reservert.
  * Tyrkia anerkjenner Republikken Makedonia med dens konstitusjonelle navn.