Ga naar de startpagina van de NAVO
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Herfst 2002 Vorige nummers  |  Taal
Ga naar de startpagina van de NAVO
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie
De kloof in de militaire vermogens dichten
James Appathurai bespreekt de aard van de kloof in de militaire vermogens, en de initiatieven om er iets aan te doen.
...meer...
Haalbare doelen
Edgar Buckley overdenkt de vooruitzichten voor het nieuwe initiatief betreffende de militaire vermogens van de NAVO dat in Praag zal worden gepresenteerd.
...meer...
Investeren in veiligheid
Aan de vooravond van de NAVO Top in Praag legt Lord Robertson uit waarom veiligheid niet als iets vanzelfsprekends mag worden beschouwd.
...meer...
De Helsinki Hoofdlijndoelstelling halen
Generaal Rainer Schuwirth analyseert de EU-inspanningen om militaire vermogens te ontwikkelen en de Helsinki Hoofdlijndoelstelling te halen.
...meer...
Vermogens, vermogens, vermogens
NAVO secretaris-generaal Lord Robertson ten tijde van zijn ambtsaanvaarding
( NATO)
Voorwoord
Toen Lord Robertson secretaris-generaal van de NAVO werd, zei hij dat hij drie prioriteiten had: vermogens, vermogens, en nog eens vermogens. Vandaar de titel van dit nummer van de NAVO Kroniek. Nu het Bondgenootschap afgaat op de Top van Praag, staan de militaire vermogens van de NAVO bovenaan de agenda.


...meer...
   Copyright Info                              Redactie                               Missie
   Op deze webpagina staat informatie die Copyright Reuters is. Alle rechten voorbehouden.