Ga naar de startpagina van de NAVO
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Herfst 2002 Vorige nummers  |  Taal
Ga naar de startpagina van de NAVO
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie

dit artikel verder doorsturen

Voorwoord

Toen Lord Robertson secretaris-generaal van de NAVO werd, zei hij dat hij drie prioriteiten had: vermogens, vermogens, en nog eens vermogens. Vandaar de titel van dit nummer van de NAVO Kroniek. Nu het Bondgenootschap afgaat op de Top van Praag, staan de militaire vermogens van de NAVO bovenaan de agenda. In de eerste vier artikelen die aan dit thema zijn gewijd, bespreekt James Appathurai, verbonden aan de NAVO-Divisie Politieke Zaken, de aard van de kloof in de militaire vermogens en de initiatieven om die kloof te overbruggen. Edgar Buckley, adjunct-secretaris-generaal en verbonden aan de NAVO-Divisie Defensieplanning en Operaties, bespreekt de vooruitzichten voor een nieuw Bondgenootschappelijk initiatief betreffende de militaire vermogens dat tijdens de Top van Praag zal worden gepresenteerd. Lord Robertson legt uit waarom veiligheid niet als iets vanzelfsprekends mag worden beschouwd. En generaal Rainer Schuwirth, directeur-generaal van de Militaire Staf van de Europese Unie, analyseert de EU-inspanningen, om zoveel militaire vermogens op de been te brengen dat voldaan wordt aan de Hoofdlijndoelstelling van Helsinki.

Verderop, in het Debat, bespreken Yves Boyer, onderdirecteur van de in Parijs gevestigde Fondation pour la Recherche Strategique, en Burkard Schmitt, adjunct-directeur van het eveneens in Parijs gevestigde EU-Instituut voor Veiligheidsstudies, of Europa de kloof in de vermogens kan en moet dichten. Nicholas Sherwen, uitgever van het NAVO-Handboek, bespreekt het door Gustav Schmidt uitgegeven boek A History of NATO: The First Fifty Years. Generaal William F. Kernan, opperbevelhebber van het United States Joint Forces Command en tot 1 oktober geallieerd opperbevelhebber Atlantische Oceaan (SACLANT), bespreekt de hervorming van de NAVO, de oorlog tegen het terrorisme en veranderingen in het militair beroep. De speciale artikelen gaan over een revolutionair NAVO-programma dat ten doel heeft Russische militairen die reeds zijn ontslagen, of binnenkort ontslagen zullen worden, voor te bereiden op het leven buiten het leger; en over de oprichting van een opleiding in SloveniŽ die ten doel heeft jonge officieren uit Midden- en Oost-Europese landen effectiever te leren werken bij multinationale operaties. Drie jaar na de oprichting van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa bespreekt Stewart Henderson welke rol het pact nu in de hervorming van de veiligheidssector in de regio vervult. En Adrew Cottey van het University College in Cork, in Ierland en Timothy Edmonds en Anthony Forster, beide van het King's College in Londen, onderzoeken de militaire hervorming in Midden- en Oost-Europa en de militaire vermogens van potentiŽle NAVO-leden. Dit nummer wordt afgerond met taartdiagrammen die de defensie-uitgaven per categorie van alle NAVO-leden illustreren.

Christopher Bennett