Ga naar de startpagina van de NAVO
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Herfst 2002 Vorige nummers  |  Taal
Ga naar de startpagina van de NAVO
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie

dit artikel verder doorsturen
  Bijdragen geleverd door:
 


James Appathurai is als senior planningsmedewerker verbonden aan de afdeling beleidsplanning en toesprakenschrijven van de NAVO-Divisie voor Politieke Zaken.

Yves Boyer is onderdirecteur van de in Parijs gevestigde Fondation pour la Recherche Stratégique en voorzitter van de Société Française d'Études Militaires.

Edgar Buckley is lector aan het University College, Cork, Ierland.

Andrew Cottey is adjunct-secretaris-generaal bij de NAVO-Divisie Defensieplanning en Operaties.

Timothy Edmonds is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling aan de Defence Studies van het King's College in Londen en aan het Britse Joint Services Command Staff College.

Anthony Forster is directeur research bij de afdeling Defence Studies van het King's College in Londen, gevestigd bij het Britse Joint Services Command Staff College.

Stewart Henderson is een Canadees diplomaat, gedetacheerd bij het Stabiliteitspact, waar hij directeur is van de Werktafel Veiligheidsvraagstukken.

Lord Robertson is secretaris-generaal van de NAVO.

Nicholas Sherwen werkt sinds 1979 voor het NAVO Bureau voor Voorlichting en Pers. Hij geeft het NAVO Handboek uit en heeft veel geschreven en gepubliceerd over Bondgenootschappelijke vraagstukken.

Burkard Schmitt is zowel wetenschappelijk hoofdmedewerker als de adjunct-directeur van het Instituut voor Veiligheidsstudies van de Europese Unie in Parijs.

Generaal Rainer Schuwirth is directeur-generaal van de Militaire Staf van de Europese Unie.