Ga naar de startpagina van de NAVO
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Herfst 2002 Vorige nummers  |  Taal
Ga naar de startpagina van de NAVO
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie

dit artikel verder doorsturen
Inhoud
 


Voorwoord

Vermogens, vermogens, vermogens

De kloof in de militaire vermogens dichten
James Appathurai bespreekt de aard van de kloof in de militaire vermogens, en de initiatieven om er iets aan te doen.

Haalbare doelen
Edgar Buckley overdenkt de vooruitzichten voor het nieuwe initiatief betreffende de militaire vermogens van de NAVO dat in Praag zal worden gepresenteerd.
Investeren in veiligheid
Aan de vooravond van de NAVO Top in Praag legt Lord Robertson uit waarom veiligheid niet als iets vanzelfsprekends mag worden beschouwd.
De Helsinki Hoofdlijndoelstelling halen
Generaal Rainer Schuwirth analyseert de EU-inspanningen om militaire vermogens te ontwikkelen en de Helsinki Hoofdlijndoelstelling te halen.
Debat

Kan en moet Europa de kloof in de militaire vermogens overbruggen?
Yves Boyer versus Burkard Schmitt

Boekbespreking

Onwaarschijnlijke prestatie
Nicholas Sherwen bespreekt het door Gustav Schmidt uitgegeven driedelige meesterwerk "A History of NATO: The First Fifty Years".

Interview

Generaal William F. Kernan: Militair hervormer

Speciale artikelen

Russische militairen helpen bij hun terugkeer naar de burgermaatschappij

De efficiency van multinationale operaties opvoeren


 

Analyse

Langzaam maar zeker
Stewart Henderson bespreekt de rol van het Stabiliteitspact bij de hervorming van de veiligheidssector in Zuidoost-Europa.

Militaire zaken

Na Praag
Andrew Cottey, Anthony Forster & Timothy Edmunds bespreken de militaire hervorming in Midden- en Oost-Europa en de militaire vermogens van potentiŽle NAVO-leden.

Statistieken

Defensie-uitgaven per categorie