Go to Nato homepage
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Zomer 2002 Vorige nummers  |  Taal
Go to Nato homepage
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 In memoriam
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie


dit artikel verder doorsturenSamenvattingen

Plus Áa change
GŁnther Altenburg

Men zou de geschiedenis van de NAVO kunnen omschrijven als een succes vermomd als een ononderbroken crisis. Debatten over het beleid en de strategie van de NAVO zijn geen onwelkome verstoringen van de rust, ze vormen juist het levensbloed van het Bondgenootschap. Tijdens de Koude Oorlog slaagde de NAVO erin, ondanks onenigheid over strategieŽn en de manier waarop zij moesten worden geÔmplementeerd, te doen waar het om draaide: de boodschap overbrengen dat Noord-Amerika en West-Europa zichzelf beschouwden als behorend tot een en dezelfde veiligheidsruimte. Het einde van de Koude Oorlog luidde voor het Bondgenootschap een nieuwe periode van onzekerheid in en veel waarnemers betoogden dat het einde van de NAVO onvermijdelijk nabij was. Het Bondgenootschap was echter nog steeds nodig - niet alleen als een eenvoudige organisatie voor de collectieve verdediging, maar als beheerder van de veiligheid in de breedste zin. De NAVO heeft de grootste uitdaging van na de Koude Oorlog overwonnen : het etnisch conflict in het voormalige JoegoslaviŽ. Zij zal ook nieuwe strategieŽn en nieuw beleid formuleren om het terrorisme te bestrijden. Desondanks zal zij haar imago als een Bondgenootschap dat altijd in een crisis verkeert niet kunnen afschudden.

Nieuwe militaire vermogens, nieuwe leden, nieuwe relaties
Marc Grossman

Washington's visie op de NAVO aan de vooravond van de Bondgenootschappelijke Top in Praag kan worden gekenmerkt als "nieuwe vermogens, nieuwe leden, nieuwe relaties". Zoals de terroristische aanslagen van 11 september hebben bewezen, kunnen bedreigingen overal op ieder moment opduiken. De NAVO moet snel flexibele goedbewapende troepen kunnen inzetten, die in staat zijn gedurende langere tijd een groot aantal verschillende militaire operaties uit te voeren. Ook moet een effectieve defensie tegen massavernietigingswapens worden ontwikkeld. Om effectief zij aan zij met de Verenigde Staten te kunnen strijden, moeten de Europese strijdkrachten over de hele linie worden verbeterd, door het identificeren van de belangrijkste tekorten in de vermogens, het waar mogelijk poolen van middelen en door te overwegen of landen zich niet in speciale taken zouden kunnen specialiseren. Een nauwere integratie en samenwerking tussen de Verenigde Staten en alle Europese democratieŽn is ook belangrijk voor de strijd tegen het terrorisme. In Praag moet de NAVO blijven bouwen aan een vrij, verenigd Europa door het lidmaatschap uit te strekken tot die Europese landen, die de democratie, individuele vrijheid en de rechtsorde zijn toegewijd. Nu er nieuwe banden worden gesmeed met Rusland moet de NAVO de samenwerking met al haar Partners uitbreiden.

Het is erop of eronder voor het Bondgenootschap
General Klaus Naumann

De NAVO moet worden omgevormd tot een mondiaal Bondgenootschap, gereed om de belangen van de lidstaten te verdedigen, waar die ook maar worden bedreigd en dat in staat is te dienen als de kern van toekomstige ad hoc geformeerde coalities van de wilsbereiden. Commando- en strijdkrachtstructuren zullen moeten worden aangepast en de noodzakelijke vermogens zullen moeten worden verworven. Inzetbaarheid en mobiliteit moeten als richtlijnen dienen voor de aanpassing van de NAVO commandostructuur. Die aanpassing zal de oprichting van tenminste twee CJTF's moeten omvatten, het mogelijk moeten maken middelen te bundelen, en moeten leiden tot de oprichting van multinationale componentstrijdkrachten. Een kerngebied is commando, controle, communicatie en computergebruik, en inlichtingen, surveillance en verkenning (C4 / ISR). De andere vermogens die nodig zijn om de revolutie in militaire zaken te implementeren, zouden rond deze kern kunnen worden opgebouwd.

Het Bondgenootschap vernieuwen
Guillaume Parmentier

De terroristische aanslagen van 11 september en de daaropvolgende oorlog tegen het terrorisme hebben het debat over welke kant de NAVO op moet zeer actueel gemaakt. Het Amerikaanse besluit om het in Afghanistan op z'n eentje te doen, heeft geleid tot de angst dat de NAVO zal worden gemarginaliseerd. De NAVO moet zich concentreren op haar militaire vermogens en er moet een evenwichtiger partnerschap ontstaan tussen de Verenigde Staten en de overige Bondgenoten. Om van de NAVO een effectief, multilateraal, militair instrument te maken, zijn thans twee hervormingen van essentieel belang. In de eerste plaats moet de geografische indeling van de commando's worden losgelaten ten faveure van een functionele. In de tweede plaats moet de ontwikkeling van een Europese defensiepolitiek mogelijk worden gemaakt, door de versterking van de Europese identiteit binnen het Bondgenootschap. Alleen als de leden investeren in de militaire vermogens en gebruik maken van die vermogens in reŽle crisissituaties zal de NAVO kunnen bewijzen dat zij een onmisbare rol speelt in de Euro-Atlantische veiligheid en voorkomen dat er niet meer van haar overblijft dan een gewoon discussieforum.

Een nieuw begin
Paul Fritch

De leiders van de NAVO-staten en van Rusland kwamen in mei 2002 in Rome bijeen, niet als rivalen of als tegenstanders, maar als gelijkwaardige partners. De nieuwe NAVO-Rusland Raad, verenigt hen in een gemeenschappelijke zaak, het bestrijden van de veiligheidsbedreigingen van onze tijd. Wat voorheen in de NAVO-Ruslanddialoog ontbrak, was een werkelijk gevoel van een gemeenschappelijk doel en urgentie. De gebeurtenissen van 11 september hebben als katalysator gewerkt. Er is een nieuwe sfeer ontstaan, maar de strijd tegen het terrorisme is niet het enige gemeenschappelijke belang: de meeste veiligheidsbedreigingen van vandaag kunnen alleen in samenwerking worden aangepakt. Sinds de Top zijn er nog een aantal bijeenkomsten van de NAVO met Rusland geweest op alle niveaus om de politieke boodschap van de Top van Rome om te zetten in praktische samenwerking op een aantal cruciale gebieden en om de regels en procedures voor de nieuwe Raad vast te stellen. Gezien de politieke wil die zo evident aanwezig is op alle niveaus, zijn de vooruitzichten gunstig dat de betrekkingen tussen de NAVO en Rusland een nieuwe kwaliteit zullen krijgen.

De Bondgenootschappelijke vermogens versterken
Robert G. Bell

De NAVO-ministers van defensie hebben beloofd dat zij het Bondgenootschap zullen voorzien van de militaire vermogens die nodig zijn om het hele takenpakket van de NAVO uit te kunnen voeren. In dit verband is het van cruciaal belang dat er een opvolger komt voor het Initiatief betreffende de Defensievermogens (DCI) van 1999. Het nieuwe initiatief moet gericht zijn op "een klein aantal vermogens die essentieel zijn voor het volledige Bondgenootschappelijke takenpakket". Het moet gebaseerd worden op "vaste nationale toezeggingen en een specifiek tijdpad" en zal ten doel hebben "de coŲperatieve aanschaf van materieel en een gemeenschappelijke en multinationale financiering" te bevorderen. De uitdaging waar wij aan de vooravond van de Top van Praag voor staan, is dit raamwerk van intentie te vertalen in een krachtig, concreet programma dat tanden heeft. De toekomst van de NAVO hangt af van de vraag, of de Bondgenoten bereid zijn hun beloften waar te maken, hun geld intelligenter uit te geven, en, waar mogelijk, extra middelen voor defensie ter beschikking te stellen.

...top...