Go to Nato homepage
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Zomer 2002 Vorige nummers  |  Taal
Go to Nato homepage
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 In memoriam
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement No print friendly version


dit artikel verder doorsturen


Statistieken
 

Defensie-uitgaven en militair personeel

(de situatie aan het einde van de Koude Oorlog en nu)

De statistieken die hier te zien zijn, komen uit het document Financial and Economic Data Relating to NATO Defence dat het Bondgenootschap een keer per jaar uitgeeft en dat kan worden ingezien op: www.nato.int/docu/pr/2001/p01-156e.htm. Gezien het verschil in de door de NAVO gehanteerde definitie van defensie-uitgaven en de nationale definities, kunnen de cijfers afwijken van de door de nationale overheden of in nationale begrotingen vermelde cijfers. De gegevens over Frankrijk zijn slechts een indicatie omdat Frankrijk geen deel uitmaakt van de geïntegreerde militaire structuur en geen deel neemt aan de defensieplanning. IJsland beschikt niet over strijdkrachten. De cijfers over de Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen beginnen in 1999, toen deze drie landen toetraden tot het Bondgenootschap. De cijfers voor 2001 zijn schattingen.

 

Strijdkrachten - gemiddelde sterkte per jaar
 
 
Militair en civiel personeel als % van de werkende bevolking
 
 
Defensie-uitgaven per hoofd van de bevolking (prijzen en wisselkoersen van 1995)
         
Defensie-uitgaven als % van het bruto nationaal product, gebaseerd op actuele prijzen
 
Defensie-uitgaven als % van het bruto nationaal product, gebaseerd op constante prijzen