Go to Nato homepage
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek
      Dit nummer: Zomer 2002 Vorige nummers  |  Taal
Go to Nato homepage
 Inhoud
 Voorwoord
 Samenvattingen
 Debat
 In memoriam
 Boekbespreking
 Interview
 Artikelen
 Analyse
 Militaire zaken
 Statistieken
 Medewerkers
 Links
 Volgend
 nummer
Ga naar de startpagina van de NAVO Kroniek Contact editor/ abonnement Druk-vriendelijke versie


dit artikel verder doorsturenVoorwoord

Dit nummer van de NAVO Kroniek gaat in hoofdzaak over het debat over de modernisering van de NAVO dat nu, aan de vooravond van de Top in Praag, wordt gevoerd. In dit nummer, dat de titel De vernieuwing van het Bondgenootschap draagt, wordt besproken hoe de NAVO zich dient te ontwikkelen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. In het eerste van vier artikelen die aan dit thema zijn gewijd, bespreekt Günter Altenburg, adjunct secretaris-generaal van de NAVO bij de Divisie Politieke Zaken, hoe de NAVO met de crises in haar geschiedenis is omgegaan en welke gevolgen dit heeft voor het huidige debat. Marc Grossman, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken belast met politieke zaken, bespreekt hoe Washington de toekomst van het Bondgenootschap ziet. Twee Europese analisten, generaal Klaus Naumann, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en Guillaume Parmentier, hoofd van het in Parijs gevestigde Centre français sur les Etats-Unis, vertellen vervolgens hoe de NAVO naar hun mening dient te veranderen.

Elders, in het debatartikel, discussiëren Daniel S. Hamilton, drecteur van het Centrum voor Transatlantische Studies van de John Hopkins Universiteit en Sir Timothy Garden van het Centrum voor Defensiestudies van het Kings's College in Londen, over de vraag of de bestrijding van het terrorisme de nieuwe taak van de NAVO zou moeten zijn. Ik bespreek twee recente publicaties over tribunalen voor oorlogsmisdaden. De Kroatische ambassadeur bij de NAVO, Anton Tus, legt in een interview uit waarom zijn land is toegetreden tot het Actieplan voor Aspirant-leden (MAP). Verdere artikelen betreffen een nieuwe methode om vredeshandhavers Engels te leren, en een Wetenschappelijk project van de NAVO dat zich richt op de toenemende kwetsbaarheid van de moderne nauwverweven samenleving. Paul Fritch van de Divisie Politieke Zaken van de NAVO bespreekt wat de vooruitzichten zijn voor de recent opgerichte nieuwe NAVO-Rusland Raad. Tenslotte geeft Robert G. Bell, adjunct secretaris-generaal van de NAVO bij de Divisie Defensieondersteuning, zijn mening over de problemen die de NAVO ontmoet in de bewapeningssamenwerking. Deze NAVO Kroniek wordt afgerond met statistische gegevens over defensie-uitgaven en militair personeel.

Christopher Bennett