Header
Updated: 25-Nov-2002 NATO Ukrainian Language Module

Прес-реліз ПР (2002) 128

22 листопада
2002 року

Резюме Головуючого

Засідання Ради євро-атлантичного партнерства
на найвищому рівні

  1. Глави держав та урядів 46 країн -- учасниць Ради євро-атлантичного партнерства, або їх представники, провели сьогодні у Празі засідання на найвищому рівні, під час якого вони обговорили виклики у галузі безпеки у ХХІ столітті. Вони підкреслили, що поділяють відданість справі зміцнення миру та поширення стабільності на увесь євро-атлантичний простір, виходячи зі спільних цінностей та принципів, на яких ґрунтується їхнє партнерство.
  2. Глави держав та урядів країн -- учасниць РЄАП визнали, що нині країнам -- членам Альянсу та країнам-партнерам загрожують спільні виклики та у зв’язку з цим висловили свою готовність продовжувати співпрацю з метою їхнього цілковитого подолання. Вони знову підтвердили рішучість їхніх країн продовжувати боротьбу з таким злом сьогодення, як тероризм, відповідно до заяви лідерів країн РЄАП від 12 вересня 2001 року. Вони наголосили на вагомому значенні ініціатив, спрямованих на підвищення ролі РЄАП у боротьбі з тероризмом. Вони привітали ухвалення Плану партнерських дій з питань боротьби з тероризмом, який був розроблений представниками країн -- членів НАТО та країн-партнерів як конкретний прояв їхнього спільного прагнення об’єднати зусилля у боротьбі проти загрози тероризму згідно з національною політикою та спроможностями кожної окремої країни.
  3. Глави держав та урядів країн РЄАП також знову підтвердили свою відданість євро-атлантичному партнерству та готовність розвивати здобутки попередньої діяльності РЄАП та програми “Партнерство заради миру” (ПЗМ) в усіх сферах консультацій та співпраці. У ході трансформації НАТО має також змінитися зміст та перебіг взаємодії між Альянсом та партнерами. З цією метою глави держав та урядів країн РЄАП обговорили можливості поглиблення процесу політичних та пов’язаних з безпекою консультацій, ухвалення розширеного підходу до безпеки у рамках діяльності РЄАП та запровадження ПЗМ, зокрема, шляхом активнішого залучення країн-партнерів до процесу ухвалення рішень в НАТО з визначених питань, а також пожвавлення щоденної взаємодії між країнами -- членами Альянсу та країнами-партнерами на усіх рівнях та у рамках усіх структур, як це буде доцільно.
  4. Глави держав та урядів країн РЄАП заслухали інформацію щодо підсумків “Всеосяжного аналізу діяльності Ради євро-атлантичного партнерства та запровадження програми “Партнерство заради миру”, який був здійснений спільними зусиллями країн -- членів Альянсу та країн-партнерів після проведення навесні 2002 року засідань на рівні міністрів країн -- членів НАТО та країн -- учасниць РЄАП і цілком підтримали запропоновану програму заходів. Вони наголосили, що партнерські ініціативи, які були введені в дію під час Вашингтонського саміту, зберігають свою актуальність. Глави держав та урядів країн РЄАП також знову підтвердили свою підтримку стосовно активного втілення в життя цих ініціатив у майбутньому. Вони також зазначили, що досягнення оперативної сумісності військових підрозділів залишається ключовим елементом співпраці у рамках ПЗМ і має вдосконалюватися у майбутньому.
  5. Глави держав та урядів країн -- членів РЄАП відзначили, що гнучкі формати взаємодії у рамках РЄАП продемонстрували свою цінність, надаючи змогу залучити до втілення конкретних проектів саме тих країн -- членів НАТО та країн-партнерів, які були найбільш заінтересовані та спроможні взяти у них участь. Вони взяли до уваги механізм Плану дій у галузі партнерства, окреслений у Звіті, який буде корисним у цьому плані. Вони також підкреслили, що зміст та власне процес співробітництва у рамках діяльності РЄАП та програми ПЗМ має будуватися на основі цілковитого урахування конкретних індивідуальних потреб та ситуації в окремих країнах-партнерах, зокрема, у країнах-партнерах Кавказу та Центральної Азії. У зв’язку з цим виникла потреба зробити відносини між Альянсом та заінтересованими країнами-партнерами більш персоніфікованими, а отже -- більш всеохоплюючими. У цьому контексті глави держав та урядів країн РЄАП привітали ухвалення нового механізму Індивідуальних планів дій з питань партнерства, які будуть запропоновані бажаючим країнам-партнерам та застосовуватимуться як інструмент поглиблення співпраці та сприяння демократичним реформам.
  6. Глави держав та урядів країн РЄАП знову підкреслили відданість євро-атлантичної спільноти націй справі гарантування миру, безпеки та стабільності на Балканах. Вони привітали ухвалення ініціатив, спрямованих на подальше поглиблення ролі РЄАП щодо зміцнення безпеки та стабільності на субрегіональному рівні, зокрема у Південно-Східній Європі.
  7. Глави держав та урядів країн РЄАП підтвердили свою незмінну відданість продовженню міцного та динамічного євро-атлантичного партнерства та активного запровадження усіх ініціатив, спрямованих на забезпечення здатності протистояти усім можливим загрозам ХХІ століття.

Go to Homepage Go to Index