Центр інформації та документації НАТО в Україні

 • Last updated 01-Mar-2017 15:27

Центр інформації і документації НАТО (ЦІДН) було відкрито у травні 1997 року напередодні підписання Хартії про Особливе партнерство між Україною і НАТО, що є основоположним документом, який регламентує відносини між сторонами. ЦІДН є структурним підрозділом Управління громадської дипломатії штаб-квартири НАТО і був першим інформаційним закладом НАТО в країні-партнері, що забезпечує відкритий доступ до інформації широкій громадськості.

NATO flag flying at NATO Headquarters Brussels.

У вересні 2015 року Генеральний секретар НАТО підписав Угоду з урядом України, згідно з якою в Україні створено Представництво НАТО, до складу якого увійшли два заклади НАТО в Україні, а саме: Центр інформації і документації НАТО і Офіс зв’язку НАТО в Україні. Ця угода також забезпечила необхідну правову основу для цього. Найближчим часом обидва представництва переїдуть в одне приміщення, яке було надано на безоплатній основі українським урядом.

ЦІДН у Києві відіграє чільну роль щодо підвищення обізнаності населення України із основними завданнями і пріоритетами НАТО і роз’яснює переваги співробітництва між Україною і НАТО, водночас надаючи підтримку українській владі у галузі інформування громадськості і стратегічних комунікацій.

До того ж ЦІДН докладає зусиль для сприяння і активізації участі України у заходах співробітництва з НАТО під егідою Хартії Україна – НАТО, Річної національної програми України, Партнерства у галузі стратегічних комунікацій й інших напрямів взаємодії між Україною і НАТО. Центр надає поради українському керівництву і установам з тематики стратегічних комунікацій і громадської дипломатії.  

Штат ЦІДН

Директор (Словаччина, Міжнародний секретаріат НАТО)
Заступник директора / Радник з питань стратегічних комунікацій (Добровільний національний внесок Литви)
Місцеві співробітники

Мандат ЦІДН  передбачає:

 1. встановлення та підтримку контактів з усіма відповідними цивільними та військовими міністерствами та відомствами;
 2. надання дорадчої допомоги та сприяння державним органам України, зокрема Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ, Раді національної безпеки і оборони, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо стратегічних комунікацій, а також розвиту діяльності в сфері комунікацій стосовно реформування сектору безпеки та оборони;
 3. розробку та організацію заходів громадської дипломатії та комунікацій для офіційних осіб НАТО, які відвідують Україну;
 4. розробку та реалізацію програм з питань громадської дипломатії та комунікацій, включаючи програми з навчання та розбудови можливостей, а також заходів у сфері громадської дипломатії з метою сприяння Особливому партнерству між Україною та НАТО;
 5. підвищення рівня обізнаності громадськості про НАТО через персональні контакти та поширення інформації про НАТО, надання вільного доступу до інформації про НАТО як для окремих груп, так і для широкої громадськості, включаючи, зокрема, державних службовців та структури, органи і заклади з військових питань та питань безпеки, зокрема Міністерства закордонних справ,  Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Державної прикордонної служба, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, а також парламентарів та їхній апарат, журналістів та фахівців засобів масової інформації, бібліотеки, факультети університетів й інститутів, які займаються питаннями політики, безпеки, зовнішньої політики та оборони, відповідні неурядові організації, провідних економістів та бізнесменів, а також іншу зацікавлену громадськість;
 6. встановлення всеохоплюючої комп’ютерної мережі документації та кореспонденції НАТО, до якої українська та міжнародна громадськість буде мати вільний електронний доступ;
 7. започаткування, координацію та/або організацію проведення національних, регіональних і міжнародних семінарів, конференцій та круглих столів з питань європейської та міжнародної безпеки і, особливо, ролі НАТО;
 8. розгляд і координацію пропозицій про можливих відвідувачів НАТО, а також конференцій та семінарів, пов’язаних із НАТО, і сприяння візитам офіційних осіб НАТО в Україну;
 9. надання інформації щодо освітніх і наукових програм НАТО потенційним кандидатам та розгляд заявок;
 10. сприяння, моніторинг та звітування про висвітлення питань, пов’язаних з НАТО в українських і міжнародних засобах масової інформації;
 11. підтримку зв’язку з керівництвом НАТО в контексті відповідних спільних заходів НАТО-Україна та програм співробітництва; та
 12. інші заходи громадської дипломатії.

Проекти у галузі громадської дипломатії і комунікацій

З метою сприяння виконанню основоположних завдань НАТО і заходів співробітництва з Україною ЦІДН надає підтримку щодо проведення широкого кола проектів у галузі громадської дипломатії і комунікацій, таких як семінари, конференції і мультимедійні проекти, покликані поліпшувати обізнаність населення і підвищувати розуміння НАТО, її цінностей і діяльності, а також сутності співробітництва між Україною і НАТО.

Серед провідних проектів, що запроваджуються в Україні, такі – Київський Безпековий форум, Ялтинська Європейська стратегія тощо.

Протягом року ЦІДН регулярно вручає гранти офіційно зареєстрованим українським неурядовим організаціям на проведення різних ініціатив і заходів, пов’язаних з діяльністю НАТО та/або відносинами Україна – НАТО. Якщо Ви бажаєте отримати докладнішу інформацію та/або бланки заявок, відвідайте нашу сторінку за адресою: NATO Public Diplomacy Division’s Co-Sponsorship Grants. Запити щодо отримання докладнішої інформації і заявки на проведення проектів з Україною надсилайте, будь ласка, на адресу: projects@nato.kiev.ua.

Запровадження у життя Дорожньої карти партнерства у галузі стратегічних комунікацій

ЦІДН надає дорадчу підтримку українському керівництву з питань стратегічних комунікацій. У вересні 2015 року відбулася визначна подія, яка сприяла подальшому розширенню відносин Україна – НАТО, а саме: узгодження Дорожньої карти партнерства у галузі стратегічних комунікацій (далі – Дорожня карта). Її підписали Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов.

З боку НАТО виконавчою структурою Дорожньої карти і пов’язаних з нею програм і заходів в Україні є ЦІДН, тоді як з боку України чільна роль і основна координаційна функція належать Секретаріату РНБО. 

Партнерство у галузі стратегічних комунікацій має на меті вдосконалити спроможності українського керівництва щодо запровадження стратегічних комунікацій, сприяти виробленню в Україні культури стратегічних комунікацій і дотримання найвищих стандартів достовірності й етики з метою гарантування ефективності і довіри до урядових комунікацій. Заходи під егідою Дорожньої карти спеціально розробляються для досягнення цих цілей. Їх насамперед зосереджено на таких аспектах: розбудова потенціалу з різних комунікаційних дисциплін, розвиток потенціалу у галузі підготовки, громадська дипломатія і дослідження у галузі комунікацій.

У рамках Всеосяжного плану допомоги Україні, ухваленого на Варшавському саміті НАТО, Альянс сприятиме Україні щодо розвитку потенціалу оборонних структур у галузі стратегічних комунікацій завдяки запровадженню у життя Дорожньої карти партнерства у галузі стратегічних комунікацій.