Спільна робоча група Україна – НАТО з питань оборонної реформи

  • Last updated 14-Mar-2022 09:58

Співробітництво між Україною і НАТО у галузі реформування структур безпеки і оборони є більш широкомасштабним, ніж з будь-якою іншою країною-партнером. Спільна робоча група Україна – НАТО з питань оборонної реформи (СРГОР) є основним органом, що спрямовує співпрацю між Україною і НАТО у галузі реформування структур безпеки і оборони.

Детальніше читайте тут: https://www.nato.int/cps/uk/natolive/topics_37750.htm